👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prinsessan och mördaren Svenska

Skapad 2017-09-12 21:12 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 8 Svenska
Du ska läsa en bok skriven av Magnus Nordin - Prinsessan och Mördaren. Det är en deckare. Du kommer att få ett lässchema som du ska följa och till det schemat är det kopplat olika uppgifter

Innehåll

Se länken nedan med alla uppgifter

Uppgifter

  • Prinsessan och Mördaren enskild läsning samt skritfliga uppgifter. Avslutas med en större skrivuppgift.

Matriser

Sv
Svenska

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsning
Eleven kan ännu inte läsa skönlitteratur med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur med gott flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt
Lässtrategier
Eleven kan inte läsa skönlitteratur och välja att använda lässtrategier utifrån textens särdrag på ett fungerande sätt
Eleven kan läsa skönlitteratur och välja att använda lässtrategier utifrån textens särdrag på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan läsa skönlitteratur och välja att använda lässtrategier utifrån textens särdrag på ett ändamålsenligt sätt
Eleven kan läsa skönlitteratur och välja att använda lässtrategier utifrån textens särdrag på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Förståelse
Eleven visar inte grundläggande läsförståelse genom att göra sammanfattningar av textens innehåll
Eleven visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av textens innehåll
Eleven visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll
Eleven visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll
Sammanfattningar
Elevens sammanfattningar innehåller ingen koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Elevens sammanfattningar innehåller viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Elevens sammanfattningar innehåller relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Elevens sammanfattningar innehåller god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Tolka och resonera
Eleven har svårigheter att utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra underbyggda resonemang om framträdande budskap i olika verk
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande
Läsa mellan raderna
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språk och textbindning
Eleven har svårigheter att skriva en text om boken med språklig variation och textbindning
Eleven kan skriva en text om boken med viss språklig variation och enkel textbindning
Eleven kan skriva en text om boken med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning
Eleven kan skriva en text om boken med god språklig variation och välutvecklad textbindning
Texttyp, normer, strukturer
Eleven har svårigheter att skriva en text om boken med fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva en text om boken med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva en text om boken med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva en text om boken med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Omdömen
Eleven har svårigheter att ge omdömen om textens innehåll och uppbyggnad
Eleven kan ge enkla omdömen om textens innehåll och uppbyggnad
Eleven kan ge utvecklade omdömen om textens innehåll och uppbyggnad
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om textens innehåll och uppbyggnad

Samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Åsikter och argument
Eleven har svårigheter att samtala om och diskutera bokens innehåll genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera bokens innehåll genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera bokens innehåll genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera bokens innehåll genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem