Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andning och blodomlopp

Skapad 2017-09-12 21:13 i Vaksalaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Biologi
Hur får alla dina celler det nödvändiga syret? Här lär vi oss hur andningsorganen, hjärtat och blodomloppet sköter sina uppgifter.

Innehåll

Mål

När du arbetat med området ska du kunna

  • andningsorganens delar och hur syret tas upp
  • hur hjärtat är byggt och fungerar
  • vad blodet består av, och hur det transporteras runt i kroppen

Arbetssätt

Genomgångar, film och övningsuppgifter.

Biologiboken sid. 242 - 244 (andning), 246 - 250 (blodomlopp), 251 - 253, 256 - 257 (blodet), 260 (lymfan).

Bedömning

Prov vid slutet av avsnittet (v. 41, onsd. 9/10), ditt deltagande och arbete under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
    Bi  7-9
  • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
    Bi  7-9

Matriser

Bi
Andning och blodomlopp

E
C
A
Diskussion
Förmåga att diskutera muntligt och lyssna på andra för att föra diskussionen framåt
Du kan ännu inte samtala om hälsa och diskutera med andra genom att Du formulerar enkla ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver inte några tänkbara slutsatser.
Du kan föra enkla samtal om hälsa och diskutera med andra. Du formulerar enkla ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara slutsatser.
Du kan föra utvecklade samtal och diskutera med andra. Du formulerar utvecklade ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver tänkbara slutsatser.
Du kan föra välutvecklade samtal och diskutera med andra. Du formulerar välutvecklade ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver tänkbara slutsatser.
Kunskaper
Användning av begrepp, modeller, teorier om människokroppen
Du har ännu inte visat på grundläggande kunskaper, genom att ge exempel och kunna beskriva med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har visat grundläggande kunskaper genom att ge exempel och kunna beskriva med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har visat goda kunskaper genom att ge exempel och kunna beskriva med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har visat mycket goda kunskaper, och kan förklara och visa på samband t.ex. att beskriva cellandningen med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Kunskap
Kunskaper om olika yttre faktorers påverkan på människokroppen.
Du har ännu inte visat att du har förståelse för att livsstilen kan inverka på människans hälsa.. Faktorer som påverkar är t.ex. motion, sömn och kosthållning och handhygien.
Du har enkelt visat att du har förståelse för att livsstilen kan inverka på människans hälsa genom vår livsstil. Faktorer som påverkar är t.ex. motion, sömn och kosthållning och handhygien.
Du har förståelse för och kan föra ett utvecklat resonemang om att livsstilen kan inverka på människans hälsa.Faktorer som påverkar är t.ex. motion, sömn och kosthållning och handhygien.
Du har god förståelse för och kan föra välutvecklade resonemang om att livsstilen kan påverka människans hälsa. Faktorer som påverkar är t.ex. motion, sömn och kosthållning och handhygien.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: