👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No Hösten år 2

Skapad 2017-09-13 07:52 i Söderskolan Flen
Vi har 4 årstider som alla är olika. Varje årstid har sina kännetecken. Det är det vi ska studera. Vad har hösten för kännetecken, hur vet vi att det är höst? Varför förbereder sig vissa djur under hösten? Vad händer med trädens löv? etc.
Grundskola 2 Bild Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Man tänker ofta på att hösten är detsamma som slutet på året. Men det finns inget slut i årstidernas kretslopp. På hösten när luften blir svalare och dagarna kortare, förbereder sig djur och växter inför vintern.

Innehåll

Mål

 • att känna igen vad som händer i naturen på hösten.
 • veta vad som händer med träden på hösten.
 • veta vad några olika djur gör på hösten.
 • veta varför en del fåglar flyttar på hösten.
 • att känna till några av våra lövträds namn.
 • att kunna formulera sina tankar om hösten med bilder och i samtal.
 • att förstå olika samband i naturen i form av livscykler och näringskedjor.

Arbetssätt

 • Vi tittar på olika filmer om hösten.
 • Vi samtalar om det som händer i naturen på hösten.
 • Vi samtalar om flyttfåglar och om olika djur.
 • Vi samtalar om olika lövträd.
 • Vi lär oss om olika svampar.
 • Vi gör enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Vi studerar nedfallna löv på nära håll.
 • Vi övar på att dokumentera våra undersökningar.
 • Vi läser och samtalar kring olika texter om hösten.

Förmågor som kommer tränas:

 • Kommunikativa förmågan - genom att samtala och diskutera formulera egna meningar och kunna uttrycka egna åsikter.
 • Analysförmågan - genom att jämföra likheter och skillnader mellan olika årstider.
 • Begreppslig förmåga - genom att kunna förstå innebörden av olika begepp. Att kunna använda begreppen  i olika eller nya sammanhang.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • kunna beskriva hur man känner igen hösten.
 • kunna beskriva vad som händer med träden på hösten.
 • kunna beskriva vad några olika djur gör på hösten.
 • kunna beskriva varför en del fåglar flyttar på hösten.
 • kunna namnet på några fåglar och andra djur.
 • kunna namnet på några olika träd och växter.
 • kunna namnet på några olika svampar.
 • kunna jämföra årstiden med andra och se likheter och skillnader.
 • kunna enklare livscykler och näringskedjor.
 • kunna använda sig av begrepp i olika sammanhang
 • dokumentera med bild och text att du förstår vad som händer i naturen om hösten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl SvA
NO - årstiden höst, år 1

Nivå 1
Nivå 2
Förmågan att analysera
Det betyder din förmåga att kunna beskriva och förklara t.ex. likheter och skillnader, för- och nackdelar, orsaker och konsekvenser.
Kan på ett enkelt sätt, ibland med hjälpande frågor från vuxen, beskriva vad som händer kring hösten som årstid. (natur, djur och väder)
Kan på ett enkelt sätt beskriva och förklara vad som händer kring hösten som årstid. (natur, djur och väder)
Begreppslig förmåga
Det betyder din förmåga att känna till och använda begrepp inom arbetsområdet.
Använder på rätt sätt några av de begrepp vi har lärt oss när du beskriver årstiden.
Använder ett flertal begrepp på rätt sätt när du beskriver och förklarar årstiden.