👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HI Svenskt 1800-tal år 7

Skapad 2017-09-13 08:05 i Kristinedalskolan Stenungsund
Enkel matris för momentet svenskt 1800-tal.
Grundskola 7 – 9 Historia
Genomgång av livet för svenskarna under perioden 1830-1910. Lärobok, filmer och bildspel finns till elevernas hjälp.

Matriser

Hi
HI Svenskt 1800-tal år 7

Rubrik 1

Nivå 1
Underkänd
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Ny nivå
A
Instuderingsfrågor
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  • Hi  E 9
Frågorna 23 och 26
Du kan föra olika resonemang om orsaker till och konsekvenser av stora samhällsförändringar
  • Hi  E 9
Frågorna 24 och 27
Du kan beskriva samband mellan olika tidsperioder.
  • Hi  E 9
Fråga 25
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra olika slutsatser om människors levnadsvillkor
  • Hi  E 9