👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA: v38-39 Om bild, text och reklam

Skapad 2017-09-13 08:29 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
Precis som en text så berättar bilden någonting för oss. Den berättar ögonblicket. Men en bild visar också så mycket annat som texten har svårt att beskriva. Bild och text kompletterar varandra. Om du tar dig tid att studera bilden så berättar den så mycket. Men hur ska man tyda bildens språk?

Innehåll

 Tidsperiod: v38-39

Innehåll:

 I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att:

 •  Läsa och analysera texter för olika syften

 Du använder en modell för att analysera innehåll, budskap, avsändare och syfte i en bild. Du studerar även hur bild och text förstärker varandra. Du kommer att få analysera en reklamaffisch och hur det är gjord för att nå med sitt budskap.

 •  Söka information från olika källor och värdera dessa

 Du kommer att analysera hur reklam använder sig av värdeladdade ord för att påverka den som är mottagare av reklamen.

 •  Formulera dig och kommunicera i skrift

 Du skapar en egen reklamannons.

 •  Anpassa ditt språk för olika syften, mottagare och sammanhang

 Du anpassar annonsens språk och innehåll utifrån syfte, mottagare och sammanhang.

 Arbetsgång:

 • Introduktion av analysmodell

 • Gruppuppgift

 • Analys av bild och bildtext

 • En egen undersökning

 • Skapa en egen reklamannons

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9