👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt: När hundarna kommer

Skapad 2017-09-13 08:32 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi läser, reflekterar och samtalar kring boken "När hundarna kommer" skriven av Jessica Schiefauer. Du kommer få träna på att utveckla din läsförståelse, dina lässtrategier samt att samtala.

Innehåll

Syfte 

Innehållet i denna ungdomsbok, som delvis är baserat på en verklig historia, ger upphov till många tankar och funderingar. Genom att läsa och samtala om handlingen kommer du få utveckla din förmåga att:

använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt

läsa, analysera, tolka och resonera om innehållet

formulera dig i tal och skrift och argumentera för en/flera åsikt/er

ta ställning i etiska dilemman som handlar om att "respektera andra människors egenvärde" och att ta avstånd från kränkande behandling

Undervisning:

 • Genomgångar
 • Högläsning
 • Enskild läsning
 • Läslogg: Du får frågor och uppgifter att reflektera över varje vecka.
 • Samtal och diskussioner i läsgrupp varje vecka
 • Diskussioner i helklass

 

Tidsplanering:

Vecka 35-36 introduktion och högläsning s. 13-48

Vecka 37: Del 2: s. 51-92

Vecka 38: Del 3: s. 95-137

Vecka 39: Del 4: s. 138-174

Vecka 40: Del 5: s. 177- 219

Vecka 41: Del 5: s. 223-250

Vecka 42: Del 6: s. 253-299 Avslutning med gemensam diskussion

 

Läsloggen skapar du i Google drive i mappen svenska. Döp dokumentet till "När hundarna kommer". Syftet med läsloggen är att du bearbetar boken under läsningens gång så du har ett gott underlag för diskussionerna i läsgruppen och i klassen.  

 

Bedömning

Bedömning av arbetet  sker vid några tillfällen av läsloggen samt vid en eller två diskussioner i läsgruppen.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
När hundarna kommer

E
C
A
Läsförståelse
Du kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
DU kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Samtala
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.