👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2017-09-13 09:18 i Åledsskolan Halmstad
Ett arbete där du får lära dig om kraft och rörelse kopplat till lek och rörelse.
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Fysik
Varför åker vi olika fort när vi åker rutschkana?

Hur ska vi sitta på en gungbräda tillsammans med en gladiator för att vi ska väga jämt?

Du kommer att få lära dig om kraft och rörelse kopplat till lek och rörelse samt lära dig olika begrepp inom fysiken.

Innehåll

 Mål

se nedan kopplingar till läroplanen, Lgr11.

Undervisning

Du kommer att få:

 • göra olika undersökningar ute och inne
 • ställa hypoteser och dokumentera
 • läsa och skriva
Flera av de filmsnuttar vi kommer se finns på UR.s hemsida för den som vill se om eller om man missat, se vilka nedan.
 

 

 

- Friktion och tröghet

 

- Friktion

 

- Flytkraft

 

- Kraft och motkraft

 

 

- Gig experiment hoppa sig smal

 

 

- Gig experiment - sväng bara en

 

 

- Gig experiment karusellen
 
- Gig experiment hoppa och sätt fart Extrem balans

 

 

 

 

 

Bedömning

På din förmåga att

- använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Begrepp:

 • friktion/friktionskraft
 • kraft
 • motkraft
 • tröghet
 • gravitationskraft/tyngdkraft
 • balans
 • jämvikt
 • acceleration
 • fritt fall
 • centripetalkraft
 • tyngdkraft

-  använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

-  genomföra enkla undersökningar i fysik, dokumentera dessa och analysera och resonera kring resultatet

- fundera kring naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse för människans levnadsvillkor

 

Bedömningsuppgifter:

- dokumentation av experiment

- reflektion kring naturvetenskapliga upptäckter

- prov - uppdelat i flera delar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

NO Fy
Kunskapskrav NO - åk 6, Åledsskolan

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, hälsa, teknik, miljö, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, hälsa, teknik, miljö, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, hälsa, teknik, miljö, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka och granska information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Laborativt arbete
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Analys och resonemang
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Naturvetenskapliga upptäckter
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Fysikaliska fenomen och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp