👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild

Skapad 2017-09-13 09:48 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Perspektiv:

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Du skall få arbeta med perspektiv på olika sätt. Du kommer att skapa egna bilder och du kommer att redovisa för olika tekniker och material och hur du har arbetat fram just din bild. Du kommer att få kännedom kring estetiska begrepp och uttrycksformer samt kunna använda dessa.

Uppgifter

 • Perspektiv

Kopplingar till läroplanen

 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -

Matriser

Bl
BEDÖMNINGSMATRIS I BILD ÅK 4-6 2017

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Bildframställning och innehåll
Förmågan att berätta något med sina bilder, att förmedla innehåll, uttryck och budskap.
Du kan förmedla ett budskap, och framställa olika typer av berättande och informativa bilder som med ett enkelt bildspråk uttrycker erfarenheter, åsikter och upplevelser.
Du kan förmedla ett budskap, och framställa olika typer av berättande och informativa bilder som med ett utvecklat bildspråk uttrycker erfarenheter, åsikter och upplevelser.
Du kan förmedla ett budskap, och framställa olika typer av berättande och informativa bilder som med ett välutvecklat bildspråk uttrycker erfarenheter, åsikter och upplevelser.
Redskap för bildframställning
Förmågan att använda olika tekniker, metoder och material
I ditt arbete kan du använda och kombinera några olika tekniker, verktyg, metoder och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Genom att titta på andra bilder kan du finna inspiration och utveckla delvis egna idéer i ditt bildskapande.
I ditt arbete kan du använda och kombinera några olika tekniker, verktyg, metoder och material på ett varierat och relativt väl fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Genom att titta på andra bilder kan du finna inspiration och utveckla egna idéer i ditt bildskapande.
I ditt arbete kan du använda och kombinera några olika tekniker, verktyg, metoder och material på ett varierat, idérikt och väl fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Genom att titta på andra bilder kan du finna inspiration och utveckla egna välgenomtänkta idéer i ditt bildskapande.
Bildanalys
Förmågan att tolka, analysera och reflektera kring sina egna och andras bilder. Samt förmågan att kunna sätta ord på och resonera kring detta.
Du kan presentera dina bilder på ett enkelt sätt och göra vissa kopplingar till egna och andras bilder samt företeelser i världen. Du kan dessutom göra en enkel utvärdering av ditt arbete.
Du kan presentera dina bilder på ett utvecklat sätt och göra kopplingar till egna och andras bilder samt företeelser i världen. Du kan dessutom göra en utvärdering av ditt arbete.
Du kan presentera dina bilder på ett välutvecklat sätt och göra tydliga kopplingar till egna och andras bilder samt företeelser i världen. Du kan dessutom göra en välutvecklad utvärdering av ditt arbete.

Ny rubrik

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A