👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "Min Värld"

Skapad 2017-09-13 09:51 i Pysslingen Förskolor Vårberga Pysslingen
Förskola
Tema arbetet " Min Värld"

Innehåll

Vi kommer denna termin att arbeta med ett gemensamt tema för alla på Vårberga. Vi kommer att utgå från varje barns uppfattning om vad som innefattar ”deras värld”. Vad som är ”Min Värld” är centrala saker som ”jaget”, min familj, kroppen men även vad just du tycker om eller är nyfiken på och vill utforska mer av. Vi vill att alla barn ska få känna trygghet i sin identitet och som en viktig del av gruppen. Vi sträva mot att förmedla att varje barn får vara precis som de är och att vi alla är lika värda. Tillsammans vill vi också att alla tar ansvar för den gemensamma miljön vi lever i, inne som ute. Vi vill genom detta projekt skapa en gruppkänsla samtn en gemenskap i huset med ett större samarbete mellan avdelningarna.

Initiativet till temat kommer från oss pedagoger men barnens erfarenheter och funderingar till temat kommer att föra det vidare. Tema ”Min Värld” är det vi tar avstamp med det kommer att utmynna i olika projekt beroende på barnens intresse och ålder. Barnens idéer och tankar samt medforskande pedagoger kommer att driva detta tema vidare.

Syftet med temat:

  • Får med alla delar av läroplanen
  • Ta tillvara på barnens nyfikenhet, intresse, kreativitet, frågor
  • Använda olika skapande- och uttrycksformer, miljö och material
  • Skapa en rödtråd i huset som bidrar till gemenskap
  • Samarbete mellan avdelningarna