👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika ht- 17 9c1

Skapad 2017-09-13 09:56 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 – 9 Svenska
Ta chansen att påverka! Skriv en krönika om något som du tycker är viktigt. Få läsaren att se saken ur ett nytt perspektiv.

Innehåll

Syfte:

Du ska få utveckla din skriftliga förmåga och träna dig på att skriva en personlig text med syfte att påverka. Texttypen som du ska få möta är krönika. I en krönika skriver krönikören sina personliga tankar kring en aktuell händelse som kan vara krönikörens privata eller något som tagits upp i massmedia. Texten ska få läsaren att börja tänka efter själv. Genom att formulera sina egna tankar vill han eller hon väcka läsarens intresse och engagemang. Krönikor finns i de flesta dags- och veckotidningar. De är utformade som spalter och ofta är det en återkommande krönikör som har en egen spalt och skriver i varje nummer av tidningen eller på en fast dag. Krönikören är inte alltid journalister utan kan också vara författare, politiker eller kändisar.

 

Undervisning:

Du arbetar med detta från vecka 36-40/41. Du kommer få arbeta i grupp, par och enskilt för att utveckla din skriftliga förmåga. 

Du kommer få lyssna till genomgångar kring texttypen, läsa olika krönikor och analysera innehåll, språk och texttyp tillsammans i par eller mindre grupp. Du kommer också få skriva en egen krönika och titta på olika elevexempel, samt träna dig på att ge respons och bedöma en text. Avslutningsvis så vill jag att du skriver en reflektion/utvärdering hur du har utvecklat din skriftliga förmåga under arbetsområdet. 

 

Uppgift:

Du ska skriva en krönika som skall kunna publiceras i en tidning på en ungdomssida. Den skall innehålla ca 330 ord och skrivas på din ipad.

Din renskrift ska helst vara i tidningslayout med en ingress, i spaltform och med någon passande bild. Om du vill kan du också ha en by-line. 

 

 

Texten ska vara delad på google drive redan från början så att jag kan ta del av din skrivprocess och ge respons under skrivandets gång. 

 

Bedömning

Jag bedömer din skriftliga förmåga utifrån nedanstående matris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Krönika

Innehåll och textanvändning
Innehållet passar i huvudsak läsare av en ungdomstidning. Din tankegång framgår i huvudsak. Du resonerar om ditt ämne genom att ta upp någon aspekt av det på ett enkelt sätt. Ditt exempel passar i huvudsak i sammanhanget.
Innehållet passar relativt väl läsare av en ungdomstidning. Din tankegång framgår relativt väl. Du resonerar om ditt ämne genom att ta upp någon aspekt av det på ett utvecklat sätt. Ditt exempel passar relativt väl i sammanhanget och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Innehållet passar väl läsare av en ungdomstidning. Din tankegång framgår väl. Du resonerar om ditt ämne genom att ta upp någon aspekt av det på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Ditt exempel passar väl i sammanhanget och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängde och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Texten är sammanhängde och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängde och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad..
Språk, stil och språkregler
Språket passar i huvudsak en krönika i en ungdomstidning. Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Den språkliga stilen passar relativt väl en krönika i en ungdomstidning. Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.. Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Språket är stilistiskt säkert passar väl en krönika i en ungdomstidning. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.. Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation d.v.s. en krönika i en ungdomstidning.
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation d.v.s. en krönika i en ungdomstidning.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation d.v.s. en krönika i en ungdomstidning.