Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad

Skapad 2017-09-13 10:10 i Vaksalaskolan Uppsala
Grundskola 8 Biologi
Hur fungerar preventivmedel? Varför får man stånd? Hur fungerar snippor och snoppar? Vilka könssjukdomar finns? Sex och samlevnad är en del av livet.

Innehåll

Mål

När du arbetat med området ska du kunna:

 • könsorganens byggnad och funktion
 • pubertetens inverkan på individen
 • olika preventivmedel och deras funktion
 • sexuellt överförbara sjukdomar

Tid

v. 18 - 22

Arbetssätt

Genomgångar, film, övningsuppgifter, diskussion i klassrummet.

Biologiboken sid. 308 - 310, 312 - 318, 320 - 325

Arbetshäfte Fortplantning och sexualitet.

Bedömning

Prov vid slutet av avsnittet ( onsdag 20 maj), ditt deltagande vid lektionerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Sex och samlevnad

Arbetet kommer att bedömas under processens gång

Behöver utveckla
E
C
A
Samtala om och diskutera
 • Bi  E 9
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstagandenmed enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstagandenmed utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstagandenmed välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter och argument
 • Bi  E 9
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Samband som rör människokroppen
 • Bi  E 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifi erbara samband som rör människokroppensbyggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa sambandsom rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppensbyggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: