👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa HT-17

Skapad 2017-09-13 10:15 i Freinetskolan Mimer Freinet
LPP i idrott och Hälsa för åk 2-3
Grundskola 2 – 3 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

 

Presentation

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att arbeta tillsammans. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet till att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Samt att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga.

Arbetssätt

 • Testa olika sorter spel, lekar och idrotter.

 • Har olika moment i form av rörelser till musik

 • Olika stationsövningar 

 • Hinderbanor

 • Simma i Norrtälje badhus (Främst för åk 2, men även för åk 3 som behöver mer simträning)

 • Idrottsbegrepp
 • Orientera sig i närmiljön

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och Hälsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idrott och lekar
Visar att man kan leka och idrotta på egen hand och tillsammans med andra.
Jag förmåga att delta i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus. Jag har förmåga att delta i olika lekar med enkla regler som t ex kinesiska muren och spökboll.
Jag har förmåga att delta aktivt i rörelseaktiviteter. Jag tänker på säkerhet och börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag börjar hantera med- och motgångar. Jag provar på olika idrotter.
Jag har förmåga att följa gemensamma regler och att samspela med lagkamrater. Jag har förmåga att oftast hantera med- och motgångar. Jag kan förklara regler för mina kompisar. Jag har förmåga att delta i olika idrotter med boll, friidrottsgrenar, redskap och följa de regler som gäller.
Musik och rörelse
Lär känna olika dansformer från olika kulturer och uppmuntras att ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap.
Jag har förmåga att röra mig fritt till musik. Jag har förmåga att härma enkla rörelser till musik
Jag har förmåga att anpassa mina rörelser till musik efter takt och rytm.
Jag har förmåga att delta i och utföra enkla danser och rörelser utifrån instruktioner till musik.
Motorisk träning
Få en positiv självbild och en god kroppskontroll
Jag deltar i övningar som tränar mina motoriska förmågor springa, hoppa, klättra, åla, krypa, svinga, stödja, hänga och balansera.
Jag deltar i övningar som tränar de motoriska förmågorna i exempelvis redskapsbanor och lekar. Jag utmanar mina motoriska färdigheter och vågar prova nya saker.
Jag har förmåga att kontrollera den egna kroppen i rörelse och visar säkerhet när det gäller min motorik.
Simning
Kan hantera lekar och rörelser i vattnet
Jag är med och badar och tränar min vattenvana. Jag provar på att simma med hjälpmedel.
Jag provar på att balansera och flyta i vattnet. Jag har förmåga att simma 10 m valfritt simsätt.
Jag har förmåga simma 25 m bröst och 10 m rygg.
Friluftsliv
Kunna var med på lekar och rörelser utomhus. Veta om vad allemansrätten är för något.
Jag deltar aktivt i uteverksamheten på skogsutflykter och friluftsdagar.
Jag känner till de enklaste grunderna för allemansrätten.
Jag visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser.
Orientering
Att orientera sig i närmiljön..
Jag kan placera mig framför, bakom, vid sidan av och ovanpå till exempel en plint. Jag har provat på enkel orientering utomhus.
Jag har förmåga att orientera efter karta på skolgården. Jag kan hantera och rita enkla kartor t.ex. klassrumskartor och skolgårdskartor.
Jag har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken. Jag kan orientera mig och hitta i närmiljön genom att använda en enklare karta.
Hälsa
Kunna samtala om upplevelser
Jag byter om innan och duschar efter idrottslektionen.
Jag kan på ett enkelt sätt förklara skillnaden på att äta nyttigt och onyttigt. Jag vet lite om skaderisker och hur man kan undvika skador.
Jag kan förklara hur jag känner när jag utför olika rörelseaktiviteter t.ex jag är trött och svettig. Jag har förmåga att förklara hur jag ska äta och röra på mig för att få en hälsosam livsstil.