👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

språksamling - språk

Skapad 2017-09-13 10:28 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
språksamling
Förskola
språksamling

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

På avdelningen har vi samlingsrutiner som är återkommande varje termin. Vi kollar dag och datum, årstid och månad, samt vilka barn som är där. Detta kommer vi fortsätta med även denna termin samt ha ett extra fokus på språk.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte syftet med aktiviteten är att ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk genom lustfyllda aktiviteter.

Mål - se läroplanskopplingar längre ner

 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 deltar i sånger och ramsor

förstår att de har ett individuellt namnkort som är kopplat till barnens identitet

deltar i samtal utifrån sin egen förmåga

visar medvetenhet kring att det finns olika bokstäver

visar medvetenhet kring att man kan förmedla sig i skrift

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

  • namnkort- under samlingen kommer barnen få bekanta sig med sitt namnkort som de en i taget får sätta upp på tavlan. Namnkortet har också barnets foto på sig.
  • skriva sitt namn - i egen takt får barnen prova på att skriva sitt namn på tavlan.
 

mål 15: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

  • En återkommande rutin kring sångerna Veckodagssången och månadssången (dag och datum lyfts i kalender), Jag öppnar fönstret och tittar ut (väder och årstid lyfts) namnsången (identitet och grupptillhörighet, att bli sedd) Återkommande för trygghetens skull, barnen vet vad de har att förvänta sig.                                                                                                                

mål 17: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

  • sånger rim och ramsor med tillhörande aktiviteter erbjuds barnen. Språk i fokus. Den sång eller ramsa som är i fokus kompletteras med ett material så som en bild, en figur eller något annat som kan kopplas ihop med sången, ramsan. Syftet är att skapa ett tillfälle som uppmuntrar barnen till att samtala. Pedagogen ställer frågor och för samtalet vidare. En levande dialog mellan barn och barn/ barn och pedagog eftersträvas. Materialet som används är utgångspunkten för att alla barn ska ha en förkunskap och på så sätt ges möjlighet att delta.

Mål14: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

mål 17: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och

Förutsättningar - tisdagar och onsdagar i samlingen innan lunch.

Dokumentation - Mitt namn (skriva namn och namnkort) dokumenteras i individuell lärlogg på unikum. rim, ramsor och sånger dokumenteras genom fotografier på avdelningen samt tillsammans med barnens reflektioner.

Förberedelser, se finplaneringar

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016