👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2017-09-13 10:31 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I höstens första moment kommer vi gå djupare in på vad en demokrati är och även olika ideologier.

Innehåll

Vi kommer ha både genomgångar och egna grupparbeten där ni själva får söka information. Vi kommer diskutera hur Sverige styrs, vad som gör ett land till en demokrati och hur olika länder kan styras på olika sätt. Vi kommer även lära oss om hur EU fungerar samt hur olika politiska ideologier ser ut och ser på samhället. 

 

 

 

När momentet är klart ska ni kunna:
Redogöra för och resonera kring hur Sverige styrs. Fördelar och nackdelar.

Redogöra för de 7 kriterierna för demokrati och hur dessa finns i Sverige.

Redogöra kort för de olika beslutsfattande instanserna (Stat, Landsting & Kommuner) i Sverige, deras olika ansvarsområde och hur det fungerar. 

Redogöra för hur något annat lands styre ser ut och göra jämförelser med Sverige.

Redogöra för hur EU fungerar och påverkar Sverige.

Redogöra för de 4 "stora" ideologierna (Ekologism, Konservatism, Liberalism & Socialism), vad som skiljer dem åt och hur de uppkommit.

Använda centrala begrepp som hör till området på ett bra sätt i argument och resonemang. 

 

Uppgifter

 • Pluggpapper

 • Powerpoints

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Matris - Resonemang om demokrati och diktatur

E
C
A
Analysförmåga
Att se skillnader.
Du har grundläggande kunskaper om skillnader mellan en demokrati och en diktatur. Du har även grundläggande kunskaper om några olika demokratier i världen och hur de fungerar.
Du har goda kunskaper om skillnader mellan en demokrati och en diktatur. Du har även goda kunskaper om några olika demokratier i världen och hur de fungerar.
Du har mycket goda kunskaper om skillnader mellan en demokrati och en diktatur. Du har även mycket goda kunskaper om några olika demokratier i världen och hur de fungerar.
Analysförmåga
Att se skillnad
Du har grundläggande kunskaper om olika ideologier.
Du har goda kunskaper om olika ideologier och kan resonera kring deras olika centrala tankar
Du har mycket goda kunskaper om olika ideologier och kan resonera kring och även göra analyser och jämförelser mellan de olika ideologierna.
Kommunikativ förmåga
Att föra resonemang, ge exempel och se olika perspektiv (ex. Individ-samhälle).
Du visar dina kunskaper genom enkla resonemang som till viss del är underbyggda med fakta. Du har enstaka exempel och få eller inga perspektivbyten.
Du visar dina kunskaper genom utvecklade resonemang som är relativt väl underbyggda med fakta. Du har några exempel och några perspektivbyten.
Du visar dina kunskaper genom välutvecklade resonemang som är väl underbyggda med fakta. Du har flera exempel och flera perspektivbyten.
Förmåga att använda begrepp
Att använda ord som hör till ämnet samhällskunskap.
Du använder dig enstaka viktigt ord och visar att du förstått vad de betyder.
Du använder dig av några viktiga ord och visar att du förstått vad de betyder.
Du använder dig av flera viktiga ord, visar vad de betyder och i rätt sammanhang.