👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2017-09-13 10:51 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Kemi
Ämnen kan ha en mängd olika egenskaper som vi kan beskriva i kemin. En av dessa egenskaper är att de kan ha olika pH-värde. Det är ett mått på hur surt eller basiskt som ämnet är. Kunskaper om syror och baser används för att förstå miljöproblematik kring försurning eller för att förstå hur man ska behandla en orolig mage.

Innehåll

I vårt förra arbetsområde - periodiska systemet, fick du vid ett prov visa på kunskaper om begrepp och modeller i kemi. 

I detta arbetsområdet ska vi fokusera på:

  • Laborativ förmåga
  • Förmåga att skapa en argumenterande text där du samlar fakta från olika källor.

 

Vi kommer att utföra ett antal laborationer kring syror och baser. Dessa ska du beskriva och ladda upp på showbie.

Följande mall bör du följa  (om inte annat anges) då du redovisar en laboration.

  • Genomförande - hur du gjorde.
  • Resultat - vad som hände, vad du såg, kunde mäta. Ta gärna bild.
  • Slutsats - Förklara ditt resultat med hjälp av begrepp och modeller i kemi. Använd boken och fakta från läraren.

Vid något tillfälle kommer du också få planera hur du skulle vilja genomföra ett försök. Då är det viktigt att ha med följande:

  • Hypotes - vad du förväntar dig kommer att hända.
  • Genomförande - Hur du vill genomföra försöket och vilket materiel du vill använda. Skriv så tydligt att någon annan kan följa din instruktion.
  • Felkällor - vad som kan tänkas påverka ditt resultat och hur du gör för att undvika dem.
  • Risker - finns det något som kan bli farligt i försöket och hur gör du för att arbeta säkert.

 

Följande begrepp och modeller ligger till grund för arbetsområdet samt sidhänvisningar i kemiboken

Surt               108

Basiskt          108

Neutralt         108

Stark/svag syra      109    + 117

Stark/svag bas       109 + 122

Indikator                 109

BTB                       110

Ph-skalan               110 + 127

pH-mätare              111

Hydroxidjonen        115

Vätejonen              117

Syror lämnar ifrån sig vätejoner      116

Koncentration                                   117 + 127

Kolsyra                                             118

Starka syror: Saltsyra, Svavelsyra, Salpetersyra           119 - 120

Spädningsregel   SIV                                                      119

Natriumhydroxid                  123

Försurning              126 + 129 + biologiboken 174- 178