👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 6 ht-17

Skapad 2017-09-13 11:58 i Sandlyckeskolan Båstad
Bollspel Dans Lekar Samtal om hälsa och fysisk aktivitet Simning Friidrott.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vi kommer att arbeta med:

 Du kommer att delta i hinderbanor, samarbetsövningar, lekar, bollsporter, redskapsgymnastik, racketsporter, danser och rörelse till musik både inne och i utemiljö. Du kommer att få träna på att visa hänsyn och att träna på ett säkert sätt. Vi kommer att prata om och arbeta med livsstils frågor. Friidrott med tyngdpunkten på teknik kommer du att få träna på.

 

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga bedöms utifrån:

Hur du deltar i lekar,spel och idrotter och hur du anpassar dina rörelser i olika fysiska sammanhang. Hur du anpassar dina rörelser till musik och i danser till takt och rytm. Hur du deltar i samtal kring träning, trivsel och hälsa samt inlämningsuppgift om livsstil. Hur du deltar vid friidrott och hur du tekniskt utför de olika grenar du tränar på.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa åk 6 Sandlyckeskolan

E
C
A
Delta i aktiviteter och anpassa rörelser i lek, spel och idrott på en årskursanpassad nivå
- racketspel - redskap - bollspel/lagspel - lekar - simning - friidrott - styrka/uthållighet
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Anpassa rörelser till musik på en årskursanpassad nivå
- Pardanser - Gruppdanser - lekar / uppvärmning till musik - Egen komponerad dans -
Du anpassar dina rörelser till viss del efter takt, rytm och sammanhang
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang
Du anpassar dina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang
Samtala om fysisk aktivitet och resonera om hälsofaktorer på en årskursanpassad nivå
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklande och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Genomföra aktiviteter utomhus
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientera sig i bekanta miljöer på årskursanpassad nivå
Du orienterar med viss säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du orienterar med relativt god säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du orienterar med god säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Simma på årskursanpassad nivå
Du simmar 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Hantera nödsituationer på land och vid vatten på årskursanpassad nivå
-Isvett -Badvett -Kunskap om hur du hanterar nödsituationer
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider
Förebygga risker vid fysisk aktivitet på årskursanpassad nivå
-Kunskaper om: - Rätt utrustning - Materialhantering - Förebyggande av risker och skador vid träning.
Du förebygger på ett i huvudsak fungerande sätt skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker i samband med lekar, spel och idrotter.
Du förebygger på ett relativt väl fungerande sätt skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker i samband med lekar, spel och idrotter.
Du förebygger på ett väl fungerande sätt skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker i samband med lekar, spel och idrotter.