👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap - vatten

Skapad 2017-09-13 12:18 i Björkris förskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Förskola
Vi kommer att ha fokusområde naturvetenskap och då främst barnens utforskande av, nyfikenhet på och relationsskapande kring vatten. Barnen är 1-2 år.

Innehåll

  1. Metod:

Vi kommer att närma oss fenomenet vatten tillsammans med barnen med ett naturvetenskapligt och relationellt förhållningssätt. Metoder vi kommer att använda är mulitmodalkommunikation, naturvetenskapliga begrepp, skapa gemensamma upplevelser och upptäckter där relationer mellan barnen och barn-pedagog är prioriterade. Nyckelorden kommer vara relationer, mulitmodalkommunikation, hypotes, iakttagelse, utförande och slutsats.

Vetenskaplig grund:

Vi vilar dessa metoder på vetenskaplig grund, relationell pedagogik genom Sven Perssons och Jonas Aspelins bok om denna och vikten kring att skapa relationer mellan barnen och barn-pedagog. Genom Sara Dalgrens avhandling Att göra pedagogisk praktik tillsammans får vi stöd i och förståelse för arbete med och i multimodalkommunikation. Genom Susanne Thulins avhandling Lärares tal och barns nyfikenhet får vi stöd i vikten av att ha ett naturvetenskapligt förhållningssätt i arbetet med barnen. 

sid 51:  

Mål:

Målen vi vill nå med arbetet är följande;

  • att barnen upplevt ett naturvetenskapligt förhållningssätt och är kända med orden hypotes, iakttagelse, utförande och slutsats.
  • har reflekterat kring och upptäckt var vatten finns i deras närmiljö
  • har mött och kan förstå att det är vatten trots att det är i olika former, tex snö, is, ånga
  • har reflekterat över att vatten förvandlas när det utsätts för olika temperaturer.