Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik årskurs 3

Skapad 2017-09-13 12:20 i Lorensberga F-3 Ludvika
Arbetsområde om takt, puls, rytm samt några notvärden.
Grundskola 1 – 3 Matematik Musik
Nu ska vi bygga vidare på det du lärde dig i årskurs 2. Du ska bland annat få sjunga, spela ukulele, keyboard och olika slagverksinstrument under läsåret. Självklart ska du även få lära dig mer om några instrument. Du ska även få lyssna på olika sorters musik och fundera på vad du tycker om den.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

För att vi ska kunna prata om musiken vi spelar, sjunger och lyssnar på ska du få lära sig vad följande ord betyder och innebär:

 • puls
 • takt
 • rytm
 • tempo
 • dynamik

För att kunna spela tillsammans med andra kommer du få lära dig skillnaden mellan helnoter, halvnoter, fjärdedelsnoter och åttondelsnoter.

För att kunna läsa de rytmer du ska spela kommer du även att få lära dig hur dessa noter skrivs, du kommer även få veta hur motsvarande pauser ser ut.

För att veta hur man delar in musik i olika tidsindelningar kommer du lära dig om 2/4-, 3/4- och 4/4-takt.

För att veta hur ett stränginstrument låter och fungerar ska du få lära dig spela ukulele.

För att veta hur ett tangentinstrument låter och fungerar ska du få lära dig spela melodier på keyboard.

För att bli säkrare på att använda din röst ska du få träna rösten i olika övningar och sjunga olika sorters sånger.

För att få kunskap om en svensk viskompositör kommer du få lära dig om Alice Tegnér.

Hur ska vi lära oss detta?

Följande moment kommer vi jobba med för att du ska lära dig detta:

 • pulsövningar
 • muntliga genomgångar
 • talkör
 • rytmspel på olika rytminstrument
 • rytmspel till sång och musik
 • rytmbingo
 • melodispel på keyboard
 • ackord på ukulele
 • sång
 • lyssningsövningar
 • diskussioner kring det vi jobbar med

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • läsa och spela enkla rytmer (enskilt)
 • läsa och spela enkla rytmer (i grupp)
 • lyssna och härma enkla rytmer (enskilt)
 • lyssna och härma enkla rytmer (i grupp)
 • spela enkla melodier på keyboard
 • spela 2-3 ackord på ukulele
 • sjunga tillsammans med resten av gruppen

Hur du får visa vad du kan:

I slutet av läsåret spelar vi rytmbingo där du får visa att du kan lyssna och känna igen en nedskriven rytm.

I slutet av läsåret kommer du även att få spela instrument i ensemble och sjunga i kör för att visa att du kan följa melodi och rytm tillsammans med de andra.

I gemensamma diskussioner deltar du aktivt och visar då vad du kan.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6

Matriser

Ma Mu
Matris Musik åk 3

Syftet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Musicerande och musikskapande
Sjunga
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  4-6
Du kan sjunga i olika former av gemensam sång (kanon och växelsång) och anpassar med stöd efter takt/rytm
Du kan använda rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik, tex sjunga snabbt,svagt,glatt,ljust osv.
Du kan sjunga i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Musikens sammanhang och funktioner.
Sjunga
 • Mu  1-3
 • Mu  4-6
Du känner till några av de vanligaste svenska och nordiska barnvisorna. Du känner till en av de vanligaste psalmerna. Du kan sjunga några sånger som anknyter till årstider,högtider och traditioner.
Du känner till och kan sjunga några av de vanligaste svenska och nordiska barnvisorna. Du känner till flera psalmer. Du känner till nationalsången. Du kan sjunga flera sånger som anknyter till årstider, högtider och traditioner, utan stöd av skriven text.
Du kan med viss säkerhet ge exempel på några musikaliska karaktärsdrag( vad som är typiskt ) för olika genrer( musikstilar) och kulturer, t.ex folkmusik,konstmusik och popuärmusik .
Musicerande och musikskapande.
Spela /samspela
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du kan spela puls och rytm med hjälp av stamp, handklapp eller rytminstrument samtidigt som du sjunger. Du kan komma på egna rytmer. Du kan hitta på rörelser till sånger och berättelser. Du deltar aktivt i spel tillsammans med andra.
Du kan spela på rytminstrument i grupp och anpassar ditt spelande efter takt/rytm. Du deltar i enklare former av melodi-och ackordspel tillsammans med andra
Du spelar på något instrument i viss mån med timing. Du deltar i musikframföranden.
Musikens verktyg.
Skapa musik.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  4-6
Du kan namnge några olika musiksymboler och tecken
Du kan med stöd följa vissa gemensamma musiksymboler
Du känner till och kan använda några musiksymboler, noter och ackord.
Musikens sammanhang och funktioner.
Analysera och samtala.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  4-6
Du kan namnge och placera in några instrument i någon instrumentgrupp
Du kan namnge flera instrument från grupperna blås-,sträng-tangent- och slagverksinstrument, hur de låter och ser ut.
Du kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper
Musikens sammanhang och funktioner.
Analysera och samtala.
 • Mu  1-3
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du kan berätta vad du tänker och känner när du lyssnar på olika typer av musik. Du kan berätta om varför du tycker om eller inte tycker om olika typer av musik.
Du lyssnar aktivt och intresserat på olika typer av musik och respekterar andras musiksmak.
Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: