Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förvaring Trä- och textilslöjd årskurs 6

Skapad 2017-09-13 12:22 i Tingbergsskolan A-C Kungsbacka Förskola & Grundskola
Valfri förvaring med någon typ av stänganordning ex. blixtlås eller knapp.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Under höstterminen arbetar du med temat "förvaring"l i slöjden. Du får möjlighet att repetera och visa vad du tidigare har lärt dig genom att själv designa och bestämma hur väskan och lådan ska se ut. Du bidrar med egna idéer så att de passar syftet med förvaringen. Kanske lägger du till detaljer så som fickor, fack, dragkedja, knappar, lock eller dörr. Slöjdföremålen kan spegla dig som person eller det du ska använda dem till.

Innehåll

Syfte

 • skissa och planera arbetet,
 • att välja tillvägagångssätt och pröva egna idéer,
 • arbeta med funktion och det estetiska uttrycket,
 • repetera och använda dig av de tekniker du har lärt dig i årskurs 3,4 och 5 samt fördjupa dem.
 

Bedömning

Visa lärande genom att:

 • tillverka en fungerande väska och låda,
 • använda de tekniker och verktyg som behövs,
 • motivera din val i loggboken, muntligt eller genom din skiss,
 • utveckla egna idéer till din förvaring,
 • ta eget ansvar och försöka lösa problem som uppstår
 • beskriva hur ditt arbete går framåt - hur, vad och varför,
 • berätta om dina olika val och om hur resultatet blev, estetiskt och funktionellt, i en utvärdering. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: