👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Balansera och väga

Skapad 2017-09-13 12:51 i Malsta skola Hudiksvall
En planering kopplad till NTA-lådan Balansera och väga.
Grundskola 2 – 3 Fysik NO (år 1-3)
Vad är egentligen balans? Hur kan man använda en balansbräda? Fungerar en balansbräda och en balansvåg likadant? Hur får man jämvikt? Många frågor och fler kommer det att bli!

Välkommen till temat Balansera och väga!

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet är att ta vara på barnens nyfikenhet och utveckla intresse för naturvetenskap och teknik samt att få förståelse för begreppen balans, jämvikt, stödpunkt och tyngdkraft.

Målet är att barnen genom att förutsäga, observera, beskriva och dokumentera resultat av sina undersökningar ska samla på sig kunskaper om balans samt tillägna sig olika metoder att undersöka balans.

Förmågor att utveckla

Vilka förmågor enligt Lgr11 ska eleverna utveckla?

Centralt innehåll att studera

Vilka kunskaper enligt Lgr11 ska eleverna arbeta med och utforska?

Vad ska vi göra för att utveckla förmågorna (aktiviteter) och vilket material ska stödja detta?

Vi arbetar med laborativt material som finns i en s.k, NTA-låda. Material är anpassat till temat. 

Vi kommer att ha diskussioner och återkopplingar för att skapa mer förståelse för hur vikt påverkar jämvikten och balansen.

Vi gör förutsägelser, samtalar och undersöker.

Vi kommer att undersöka olika områden vad gäller balans. 

Vi kommer att utforska hur man använder en våg och jämföra olika föremål, undersöka om saker är olika tunga. Så tillsammans med en kamrat kommer du att undersöka vad olika saker väger med hjälp av en balansvåg. 

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i helklass. 

Bedömning

Jag kommer att lyssna på hur du kommunicerar under lektionerna. Jag ser och lyssnar när du gör olika jämförelser och när du samtalar med andra elever. Jag kommer att titta på dina konstruktioner, undersökningar och resultat under varje lektion.                        

 

Vilka kunskapskrav är kopplade till denna lpp?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  Fy   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Fy   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Fy   3

Matriser

NO Fy
Balansera och väga

Behöver utvecklas
Uppfyller kunskapskraven
Begrepp
T.ex. balans, jämvikt och stödpunkt
Du förstår inte alla begrepp, utan behöver få dem förklarade för dig.
Du förstår de olika begreppen och kan förklara med egna ord.
Förutsägelse
Du behöver hjälp av en kompis eller lärare för att kunna berätta någonting som du tror skulle kunna hända.
Du kan själv formulera en förutsägelse om vad du tror kommer att hända för att sedan undersöka det.
Undersökning och dokumentation
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller kamrater. Du behöver hjälp med att dokumentera ditt arbete.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut med visst stöd av läraren, instruktion eller kamrater. Du kan dokumentera ditt arbete.
Samtala
Dra slutsatser och reflektera utifrån dina undersökningar och samtala om detta tillsammans med andra.
Du behöver hjälp av fröken eller en kompis för att komma på vad ni kommit fram till i undersökningen. Du kan inte berätta vad du har lärt dig av att göra undersökningarna.
Du kan jämföra dina resultat med din förutsägelse och med andras resultat. Du kan berätta vad du har lärt dig.