👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklamfilm

Skapad 2017-09-13 12:54 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Bild
Planera och genomföra ett filmprojekt från början till slut. Tankekarta/brainstorming, synopsis, bildmanus, filma, regissera/skådespela samt redigera. Kunna kommunicera med hjälp av rörliga bilder. Berätta en historia för att uttrycka en idé/ett budskap. Använda egna erfarenheter, åsikter och upplevelser för att hitta kreativa lösningar. Träna på grundläggande regler i bildredigering -rörliga bilder i iMovie.

Innehåll

.

 

Elevens mål

Du ska:
Vad ska filmen handla om?
Filmen ska ha en tydlig röd tråd och ett budskap som går fram till tittarna. Därför är planeringen en stor och viktig del av arbetet. Vi kommer att gå igenom ett filmarbetes arbetsgång tillsammans, samt titta på filmen om bildvinklar/bildutsnitt här nedan. Sedan är det dags att börja planera.

 

Arbetsgång:
1. Börja med att brainstorma fram en idé. Ni får lov att komma på idén och göra själva filmarbetet i grupp, sedan vill jag att ni redigerar en och en, så långt det går. Om man har en Ipad som inte fungerar, är det dock ok att redigera tillsammans med en kompis.
Innehåll:
Filmen ska ha en tydlig röd tråd och ett budskap som är tydligt att se. Det ska vara en reklamfilm eller propagandafilm. (Att propagera för något man tycker är viktigt, t ex att motarbeta mobbing).

2. Skriv ett bildmanus. Det kan vara enkelt tecknat. Huvudsaken är att ni har en röd tråd och att ni har tänkt igenom helheten innan ni börjar filma. Tänk på att variera era bildutsnitt (översiktsbilder, helbilder, halvbilder, närbilder och extrema närbilder). Man brukar börja med en översiktsbild för att presentera var filmen utspelar sig. Ni har två lektioner på er att göra manus.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Reklamfilm

Matris reklamfilm

E
C
A
Bildspråk
Du har ett enkelt bildspråk = Enkelt, delvis genomtänkt manus där man kan följa handlingen på ett enkelt sätt. Man förstår vad budskapet är.
Du har ett utvecklat bildspråk = Du har planerat din film väl och har ett genomarbetat manus där produkten marknadsförs på ett tydligt och intressant sätt (reklamfilm) eller där budskapet visas på ett intressant och tydligt sätt. Du har arbetat lite extra med skådespeleri/regi etc för att göra bildspråket tydligare.
Välutvecklat bildspråk= Du har planerat din film kreativt och väl och tänkt på: Klädval, kameravinklar, skådespeleri, regi, repliker, miljöer osv för att göra filmen intressant och “unik”. Ditt manus är mycket genomarbetat och har en tydlig handling där produkten/budskapet marknadsförs på ett intressant och kreativt sätt. Handlingen är inte alltför enkel.
Teknik
I huvudsak fungerande teknik = Du använder kameran på ett enkelt sätt, och fotograferar rätt så spontant. Din redigering är enkel. Du har provat på iMovie och klipp ihop bild, ljud och ev text.
Relativt väl fungerande teknik = Du har arbetat med kameran aktivt och filmar med olika, varierade bildvinklar. Din bildredigering är utvecklad. Du har provat och omprövat dina idéer, och varit noggrann i arbete med bild, ljud och ev text.
Väl fungerande teknik = Du har arbetat med kameran aktivt och filmat på ett kreativt sätt  för att få fram budskapet på det sätt du planerat. Din bildredigering är välutvecklad. Du har provat och omprövat dina idéer, och varit noggrann i din klippning, ljud och ev. text.  Din redigering innehåller något som är lite mer avancerat, till exempel väl synkad klippning med ljud. (Tekniken blir automatiskt mer avancerad med ett mer genomtänkt planering)
Arbetsprocess/loggbok
Du behöver en del hjälp för att välja handlingsalternativ som utvecklar ditt arbete. Du svarar enkelt på frågorna om ditt eget filmarbete.  Du visar på enkla samband mellan uttryck, innehåll, och kvalitet i ditt arbete. (Dina reflektioner kopplade till uppgiften är enkla.) Du använder ord och begrepp på ett enkelt sätt kopplat till uppgiften.
Du arbetar ganska självständigt. Du svarar utvecklat på frågorna om ditt eget filmarbete. Du visar på ganska komplexa samband mellan uttryck, innehåll och kvalitet i ditt arbete. (Dina reflektioner kopplade till uppgiften är utvecklade.) Du använder ord och begrepp på ett utvecklat sätt kopplat till uppgiften.
Du arbetar självständigt. Du svarar välutvecklat på frågorna om ditt eget filmarbete. Du visar på komplexa samband mellan uttryck, innehåll och kvalitet i ditt arbete. (Dina reflektioner kopplade till uppgiften är välutvecklade.) Du använder ord och begrepp på ett välutvecklat sätt kopplat till uppgiften