Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2

Skapad 2017-09-13 13:12 i Kungsklippeskolan Huddinge
Grundskola 2 Svenska
Läsa, skriva, tala och lyssna!

Innehåll

Förankring i läroplanen - förmågor

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Centralt innehåll, Lgr11

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att
 • få läsa och skriva olika texter
 • att arbeta med din läsförståelse
 • att läsa för att gå framåt i din läsning, klara av svårare texter utifrån den egna förmågan.
 • att utveckla ditt skrivande (hur man bearbetar texter)
 • att söka information
 • du kommer arbeta både enskilt och i grupp
 • få redovisa inför klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Nya språket lyfter

Läsa

Godkänd
B:1
Eleven kan alla bokstävers namn och ljud, ljudar ihop ord och börjar utnyttja den ortografiska avkodningsstrategin (helordsläsning)
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv
B:2
Eleven visar förståelse vid egen läsning
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om
B:3
Eleven ”läser mellan raderna” vid egen läsning av elevnära texter
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser
B:4
Eleven använder olika strategier som stöd i läsningen
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text
C:1
Eleven läser för upplevelse och lärande
Jag läser för att uppleva och lära
C:2
Eleven läser ofta och regelbundet både korta och längre texter i olika genrer
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet
C:3
Eleven ”läser mellan raderna” d.v.s. tolkar och förstår innehåll i berättelser och faktatext
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter

Skriva

Godkänd
B:1
Eleven skriver ord eller kortare text med eller utan bildstöd
Jag kan skriva ord och korta texter
B:2
Eleven formar bokstäver på ett funktionellt sätt och skriver läsligt för hand
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa
B:3
Eleven visar förståelse för hur meningar skrivs
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt
B:4
Eleven använder olika strategier som stöd i skrivandet
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text, t.ex. tankekartor, en annan text eller bild
C:1
Eleven skriver berättande text med tydlig handling
Jag skriver längre berättelser med början, mitten och slut
C:2
Eleven följer vanliga stavningskonventioner vid skrivande av texter
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas, jag visar intresse för stavning och rättar min text

Samtala och lyssna

Godkänd
Eleven berättar händelser, historier och upplevelser och kan lyssna på andra
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra
Eleven återberättar sammanhängande händelser sagor eller andra berättelse
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Eleven berättar sammanhängande berättelser med tydlig poäng
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
Eleven förklarar på ett begripligt sätt
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar
Eleven uttrycker åsikter, argumenterar och tar intryck av andras argument
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: