Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2017-09-13 13:16 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola 4 – 6 Kemi
Under v. 34-37 arbetar vi med arbetsområdet Luft (Kemi).

Innehåll

Innehåll och arbetssätt:

 • Lärarledda genomgångar och diskussioner av teorin i vår lärobok, Utkik FyKe s.18-25. 
 • Filmer.
 • Laboration och labrapport.

Kunskapskontroll och bedömning:

 • Deltagande i diskussioner.  
 • Bedömning av det laborativa arbetet under tiden som laborationen genomförs.
 • Bedömning av labrapporten. .
 • Prov v.37.

Se även matrisen som är en del av hela matrisen för Kemi årskurs 4-6. Notera att kunskapskraven som är formulerade i text under rubriken "Kopplingar till läroplanen" avser betyg E. Bortse från den delen av kunskapskraven som handlar om fotosyntes och förbränning då fokus i detta arbetsområde ligger på luftens sammansättning och egenskaper.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Arbetsområde Luft

F
E
D
C
B
A
KOMMUNICERA
- samtala och diskutera 1A ...använda dina kunskaper i kemi för att uttrycka vad du tycker i frågor som berör området och...
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker inom området så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker inom området så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker inom området så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
UNDERSÖKA
- planera 2A ...göra undersökningar i kemi
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
- säkerhet, genomföra 2B
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningarna.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningarna.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningarna.
- dokumentera 2D
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
- luft
3B
Du kan föra diskussioner på ett enkelt sätt om luft.
Du kan föra diskussioner på ett utvecklat sätt om luft.
Du kan föra diskussioner på ett välutvecklat sätt om luft.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: