👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 17 åk 5. Svenska: Läsa och förstå

Skapad 2017-09-13 13:22 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Under höstterminen i femman läser vi brett med fokus på flyt och förståelse. Det blir lästräning flera gånger i veckan och vi viker varken för svåra texter eller tuffa ämnen. Nyhetsartiklar, dikter, personporträtt och facktexter - vi plöjer allt! Genom att arbeta tillsammans lär vi oss dessutom att anpassa läsningen efter syfte och tillfälle. Samtidigt utvecklar vi ordförrådet, analysförmågan och vår sätt att uttrycka oss.

Innehåll

Vad ska jag träna på?

 - läsa olika typer av texter,

- använda olika lässtrategier,

- kommunicera kring det lästa,

- söka, välja ut och sammanställa,

- kommentera och sammanfatta innehåll,

- ge och använda feedback.

 

 

Hur ska jag lära mig? 

 - par- och gruppläsning (2 ggr/v)

- högläsning (1-2 ggr/v),
- tyst läsning (1-2 ggr/v)
- sökläsning i nyhetsartiklar och facktexter (minst 1 ggr/v).
- textsamtal bl.a med hjälp av Läsfixarna och De journalistiska frågorna,
- skriva läslogg,
- slå upp svåra ord,
- kamratfeedback.

 

 

Vad ska bedömas?

- förståelsen

- flytet

- förmågan att kommentera det lästa

- förmågan att söka och välja ut information

 

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper löpande under terminens gång, dels skriftligt bl.a. i läsloggen, diagnoser och textanalyser samt muntligt genom uppläsning och samtal med, och inför, dina klasskompisar och lärare. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska - LÄSA HT åk 5

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa med flyt
Du läser med visst flyt.
Du läser med bra flyt.
Förstå det lästa
Du visar ganska bra läsförståelse när du läser olika texter.
Du visar bra läsförståelse när du läser olika texter.
Uppfatta och diskutera budskap
Du diskuterar olika slags texters budskap på ett enkelt sätt
Du diskuterar olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt.
Reflektera och kommentera
Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste och kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste och kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Sammanfatta
Du gör enkla sammanfattningar av texters innehåll
Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll
Söka och sammanställa
Du kan med stöd söka, välja ut och sammanställa information från olika källor.
Du kan på egen hand söka, välja ut och sammanställa information från olika källor.
Ge omdömen
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter.
Använda feedback
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt .
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.