👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Beta 5 ht 17

Skapad 2017-09-13 13:41 i Duveds skola Åre
Vi arbetar med Matematikboken åk 5.
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Till dig som elev:

Du får i åk 5 på höstterminen fortsätta att arbeta med alla räknesätten och göra uppställningar. Vi jobbar även med bråk och decimaltal.

Arbetsområdet

Tal och räkning.
Tal i decimalform.

Arbetssätt

Vi har gemensamma genomgångar och därefter arbetar eleverna med gröna & blå-uppgifter eller blå & lila-uppgifter. Varje vecka jobbar vi med ett kapitel, tex 1:1, 1:2

Eleverna rättar själva sina räknehäften när de är klara med veckans mål.

När eleverna är klara med gröna & blå-uppgifterna eller blå & lila-uppgifterna jobbar de vidare med "Blandade uppgifter", "Träna mera",  "Fördjupning", "Problemlösning" eller extrauppgifter.

Vid vissa tillfällen jobbar eleverna i par med "Tema uppgifter" eller med boken "Utmaningen".

Eleverna får även möjlighet att jobba med mattespel, öva multiplikationstabeller.

Mål

Du ska :

 • kunna metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division med papper och penna.
 • kunna se samband mellan tal i bråkform och i decimalform.
 • kunna tolka tallinjer med tal i decimalform.
 • kunna läsa och uttrycka tal i decimalform.
 • kunna vilket värde en siffra representerar beroende av sin position, sin plats, i ett tal.
 • kunna utföra beräkningar i huvudet med tal i decimalform, med alla räknesätt.
 • kunna göra jämförelser mellan tal i decimalform.

Redovisningsform

Eleverna arbetar med sina uppgifter i räknehäften och rättar en hel del själv.
Provräkning efter avslutat kapitel. (Tex kap 1:1-1:7)
Arbetsuppgifter på lösblad kontrolleras av läraren.

Bedömning

Enskilt arbete och aktivitet.
Deltagande i diskussioner i problemlösningsgrupper.
Provräkningar/Diagnoser.

Reflektion

Känner du att du blivit bättre på att räkna och förstå matte bättre efter dessa kapitel?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematikboken 5 ht 15

Tal och räkning, kap 1
Du kan räkna additionsuppställning
Du kan räkna subtraktionsuppställning
Du kan räkna multiplikationsuppställning
Du kan räkna kort division
Du kan välja lämpligt räknesätt och metoder
Du kan sambandet mellan tal i bråkform och tal i decimalform
Du kan tolka tallinjer med tal i decimalform
Du kan läsa och uttrycka tal i decimalform
Jag är ibland/alltid osäker på det jag gör.
Jag är oftast/alltid säker på det jag gör.
Tal i decimalform, kap 2
Du kan sambandet mellan tal i bråkform och tal i decimalform
Du kan vilket värde en siffra representerar beroende av sin position
Du kan med hjälp av huvudräkning räkna ut tal i decimalform, med alla räknesätt.
Du kan göra jämförelser mellan tal i decimalform