👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk 7 (Språkintro)

Skapad 2017-09-13 14:14 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Grundskola 7 Matematik
Tal åk 7

Innehåll

Syfte (Varför ska vi göra det här?)

Du ska utveckla förmågan att:


- förstå och kunna använda matematiska begrepp

- förstå och kunna använda matematiska metoder 

- välja lämpliga metoder för att lösa matematiska problem

Konkretisering av mål (Vad ska vi kunna?)

Du behöver träna följande begrepp:

- Tallinje

- Positionssystem

- Addition, subtraktion, multiplikation och division

- Term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot

- Decimalform

- Decimaltecken

- Heltal

- Decimaltal

- Tiondel, hundradel, tusendel etc.

 

Du behöver kunna följande matematiska metoder:

- Läsa av decimaltal på tallinjen

- Markera decimaltal på tallinjen

- Skriva decimaltal med siffror

- Skriva decimaltal med bokstäver

- Jämföra och storleksordna decimaltal.

- Multiplicera med 10, 100 och 1000

- Dividera med 10, 100 och 1000

- Uppställning/algoritmer för addition, subtraktion, multiplikation och division

- Avrunda till heltal, tiondelar, hundradelar och tusendelar

- Överslagsräkning

- Prioriteringsregler

Genomförande (Hur ska vi jobba?)

- Gemensamma genomgångar

- Gemensam räkning

- Egen räkning i räknehäfte

- Filmklipp på webbmatte

 

 

Bedömning (Vad ska bedömas?)

Skriftligt prov på metod och problemlösning inom området "Tal" tisdag 12 september.

Skriftligt prov på begrepp inom området "Tal" tisdag 19 september.

Matriser

Ma
Tal åk 7

Når inte målen
Når målen
Begrepp
Kunna använda matematikens ord och begrepp. Förstå hur de olika begreppen hör ihop.
Du kan använda orden och begreppen inom detta område. Du kan också förstå hur de olika begreppen hör ihop.
Metoder
Kunna använda bra matematiska metoder för att komma fram till rätt svar.
Du kan använda de matematiska metoder vi tränat i detta område.
Problemlösning
Kunna välja lämpliga metoder för att lösa matematiska problem
Du kan välja lämpliga metoder för att lösa matematiska problem