👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik & faktatext ht- 2017

Skapad 2017-09-13 14:42 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Faktatexter är texter som är objektiva och sanna. De innehåller inga åsikter och ska därmed vara sakliga. Faktatexter finns i många läromedel/skolböcker, uppslagsböcker, på nätet och i tidningar. Det kan också vara bilder och muntliga källor.

Innehåll

SYFTE

Genom undervisningen i ämnet svenska ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att
-läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
-formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
-urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
-söka information från olika källor och värdera dessa.
 

ARBETSSÄTT/INNEHÅLL

Vi inleder gemensamt med att titta på typiska drag för hur man skriver en faktatext. Vi tränar på att skriva citat, använda olika källor samt hur man hänvisar till källor i skriven text.
Du börjar med att skriva ett författarporträtt efter de instruktioner du får.
 • Du lär dig de typiska dragen i faktatext - hur man skriver en faktatext
 • Du tränar på att söka information i läromedel, på nätet, i biblioteket m.m.
 • Du tränar på att citera i text
 • Du lär dig att källhänvisa
   
  Därefter:
 • Skriver du under några veckor ett författarporträtt i svenska
 • Du skriver en faktatext med innehåll ifrån NO-undervisningen
 • Du följer mallen för hur man skriver en argumenterande faktatext efter de instruktioner vi går igenom i svenska. Din text bygger på det innehåll/den fakta ni arbetar med i NO.
 
BEDÖMNING

Du kommer att få visa dina kunskaper kring hur väl du följer strukturen/mallen för hur man skriver en faktatext

- Hur ser ditt innehåll ut?

- Får du med det viktigaste ifrån de texter du läst (den text du refererar till)?
- Använder du sambandsord?
- Har du källhänvisningar i din text?
- Har du styckeindelning?
- Har du ett korrekt - formellt - språk?
- Hur väl följer du språkets grammatiska regler?

Bedömningen av den skriftliga delen av uppgiften sker utifrån två delar.

I vecka 39 lämnar du in ditt författarporträtt samt läser upp ett utdrag från författaren. 

Du presenterar en författare, hans/hennes bakgrund, verk, stil, språk samt läser ett utdrag som visar något typiskt för författaren.

I vecka 43 lämnar du in din faktatext i NO.

NO - faktatextens form/struktur: rubrik, inledning med tydligt formulerat syfte, avhandling med resonemang kring fakta, avslutning med egna åsikter/ställningstagande samt reflektion och eventuellt slutsats, korrekt källhänvisning.

Faktatextens språk: stavning, meningsbyggnad, styckeindelning, språklig variation och användande av sambandsord.