👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i bråkform och decimalform

Skapad 2017-09-13 14:44 i Eklandaskolan Mölndals Stad
- beslutad i västra området Mölndal läsår 15/16
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du kommer att utveckla kunskaper om tal i bråkform, att räkna ut del av antal, att jämföra tal i bråkform och samband mellan tal i bråkform och decimalform.

Innehåll

Tidsperiod: v.46-48 

Syfte: se läroplanens länk nedan

Centralt innehåll: se läroplanens länk nedan

Förmågor att utgå ifrån:

Så här kommer vi att arbeta:

Kapitel 3, Koll på matematik 5A. 

Test v.48

Kunskapskrav och bedömning (matris)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Tal i bråkform och decimalform kapitel 3

Utvecklingssteg.

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Eleven: - formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet - tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll - tolkar resultat och drar någon relevant slutsats
Matematiska begrepp
Eleven: - jämför tal i bråkform, till exempel att 1/3 = 2/6 - storleksordnar enkla tal i bråk- och decimalform - växlar mellan enkla tal i decimalform och bråkform - använder enkla tal i bråk- och decimalform i vardagliga situationer Eleven visar, använder och uttrycker kunskap om: - kapitlets begrepp - bråk som del av helhet eller del av antal, till exempel att en fjärdedel kan vara en hel som delas i fyra lika stora delar. - att om man delar en helhet i till exempel fjärdedelar så måste alla delar vara lika stora men de kan ha olika form
Matematiska metoder
Eleven: - använder fungerande metoder för att beräkna del av antal, till exempel att 1/3 av 12 blåbär är 4 st blåbär
Matematisk kommunikation
Eleven: - beskriver/redovisar kunskaper om tal i bråk- och decimalform med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller symboler och växlar mellan dessa - för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat - ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om tal i bråk- och decimalform