👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 1-2

Skapad 2017-09-13 14:47 i Västergårdsskolan Öckerö
Grundskola 1 – 2 Matematik
Välkommen till en spännande värld av siffror och tal.

Innehåll

Taluppfattning -tals användning

Vi arbetar med:

Positionssystemet: Skillnaden mellan ental och tiotal och var dessa har sin plats i ett tal. Detta gör vi från början med konkret material, t.ex. pengar eller klossar.

Tallinjen och vilka tal som är grannar med varandra. Särskilt mycket tränar vi på olika övergångar mellan tiotalen

De fyra räknesätten: Dels tränar vi på småtal som man skall kunna som huvudräkning och dels använder vi de fyra räknesätten i problemlösning, t.ex när vi leker affär, skriver räknesagor eller mäter och väger. Det är viktigt att man får en egen strategi för att tänka ut tal i huvudet. Detta tränar vi på genomgångar och mattesamtal. Vilka räknesätt hör ihop med varandra? -Det funderar vi över!

Likhetstecknets betydelse: Hur blir det lika mycket på båda sidor? Detta lär vi oss genom experiment och mattekluringar där vi letar efter "det hemliga talet".

Geometri, vikt, längd, volym och tid

Geometriska former: Hur ser vår verklighet ut? Vi lär oss geometriska former genom att titta på omgivningen. Genom praktiskt arbete undersöker vi hur de olika geometriska formerna hör ihop med varandra.

Vikt, längd och volym: Vi lär oss de vanligaste enheterna och jämför med måttenheter förr i tiden.

Tid: Vi lär oss hel -och halv timme samt kvartar på den analoga klockan. Några klockslag som är extra viktiga, t.ex när man går hem från fritids, lär vi oss också på den digitala klockan.

Samband och talmönster

Samband: Vi arbetar med att förstå dubbelt och hälften.

Talmönster: Vi lär oss upptäcka mönster, både i geometriska figurer och i talföljder. Vi konstruerar egna mönster i färg och form.

Sannolikhet och statistik

Vi lär oss att göra egna undersökningar och egna diagram.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3