👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT år 2

Skapad 2017-09-13 14:54 i Långåsskolan Falkenberg
PP byggd på Gleerups Prima Matematik 2A och 2B.
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer nu att utöka talområdet från 0-20 till 0-100 och arbeta mycket med förståelsen för positionssystemet och likhetstecknet. Vi kommer även att lära oss enkla bråk, tredimentionella objekt i geometrin samt arbeta vidare med klockan och att räkna ut tidsdifferenser.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Centralt innehåll

Arbetsform

Vi kommer att arbeta på flera olika sätt för att nå högsta möjliga mål. Vi kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt och såväl enskilt som i par eller mindre grupper.

Vi kommer bland annat att:

 • arbeta enskilt och tillsammans med Prima 2A samt tillhörande extrauppgifter.
 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar.
 • arbeta med räknehändelser och problemlösning.
 • ha gemensamma genomgångar och övningar.
 • arbeta laborativt.
 • göra diagnoser samt 2-minuterstester.

Bedömning

Vi kommer att göra bedömningar utifrån hur du visar dina kunskaper i matematikboken, vid genomgångar, diagnoser och hur du löser problem. VI kommer även att se på hur du förklarar dina tankegångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3