👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Religion åk 3

Skapad 2017-09-13 14:55 i Sandbackaskolan Kungälv
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Man får tro vad man vill.
Grundskola 1 – 3 Religionskunskap SO (år 1-3)
Religion handlar om sådant människor kan tro på, men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Du ska få lära dig om några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam. Du ska få lära dig om likheter och skillnader mellan olika religioner. Du ska också få lära dig om de olika religionernas betydelse, om bland annat kristna helger och högtider.

Innehåll

Mål och syfte med arbetsområdet

Du få en förståelse för vad religion är och att alla människor tror olika.

Du ska känna till något om judendom, kristendom, islam.

Du ska lära dig lite om kristendom och på vilket sätt våra helger hör ihop med kristendom. 

Du ska känna till några berättelser från bibeln.

Undervisningens innehåll

Du kommer att få lära dig genom att:

Lyssna vid genomgångar.

Läsa böcker, framför allt vårt läromedel SO-boken.

Se filmer.

Samtala och diskutera.

Rita, måla, skriva texter, återberätta, mest i vår arbetsbok.

Kunskapskrav (målen för åk 3)

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Eleven beskriver några platser för religionsutövning ...  i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central 

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur bibeln.

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du visar att du:

 • har en förståelse för vad religion är och att alla människor tror olika.
 • känner till något om judendom, kristendom och islam.
 • kan berätta om några skillnader och likheter mellan religionerna.
 • känner igen religiösa symboler och heliga skrifter från de olika religionerna.
 • lärt dig lite om kristendom och på vilket sätt våra helger hör ihop med kristendom. 
 • känner till några berättelser från bibeln.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3

Matriser

Re SO
Religion åk 3

otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
Kristendom, judendom och islam
Du kan namnge de tre största religionerna.
Skillnader och likheter
Du kan ge exempel på några likheter och skillnader mellan de tre största religionerna.
Symboler, heliga skrifter
Du kan känna igen några symboler och heliga skrifter och koppla dem till respektive religion.
Kristna berättelser
Du kan återberätta delar av innehållet i några bibliska berättelser.
Kristna högtider
Du kan ge exempel på någon högtid som hör ihop med kristendomen.
Etiska samtal
Du kan samtala om elevnära livsfrågor