👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 1A, kapitel 2

Skapad 2017-09-13 15:00 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Till Skolbanken.
Grundskola 1 Matematik
I detta kapitel kommer vi att arbeta med lägesord. Vi kommer även att arbeta med enkla geometriska mönster och talen 0-5.

Innehåll

Till eleverna

Målet med arbetet är att:

Syftet är:

 • att lära sig att arbeta med lägesord för att beskriva olika sakers placering i förhållande till andra. Kunna använda lägesorden över, under, framför, bakom, mellan, brevid, på och i.  
 • att konstruera och fortsätta enkla geometriska mönster.
 • att börja utveckla taluppfattning av talen 0-5. 
 • kunna forma siffrorna 0-5.

Under arbetets gång kommer vi att:

 • Vi kommer att arbeta enskilt, i par, grupp , halvklass och helklass. 
 • Vi kommer att arbeta i matteboken kapitel 2.
 • Vi kommer att ha lektioner både inomhus och utomhus.
 • Vi kommer att diskutera de olika begreppen och "tänka högt".
 • Vi kommer att spela mattespel.
 • Vi kommer att använda mattemålor.

Du kommer redovisa ditt arbete genom:

Du redovisar dina kunskaper genom att var aktiv muntligt på lektioner.

Du redovisar dina kunskaper genom att vara aktiv och utföra arbetsuppgifterna skriftligt.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

Vi bedömer din arbetsinsats muntligt och skriftligt kontinuerligt under arbetets gång. 

Vi fyller i matriser som visar din kunskapsnivå.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Koll på matematik 1A, kapitel 2

Lägesord

Kunna använda begreppen: Över, under, framför, bakom, mellan, bredvid, på och i
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du är påväg att kunna använda olika matematiska begrepp. Du kan med hjälp och stöd utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du kan använda olika matematiska begrepp. Du kan utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Muntlig förmåga
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang.
Muntlig förmåga
Du kan föra enkla resonemang.
Lägesord
Över, under, framför, bakom, mellan, bredvid, på och i.
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp lösa uppgifter som handlar om lägesorden: över, under, framför, bakom, mellan, bredvid, på och i.
Du kan själv efter genomgång lösa uppgifter som handlar om lägesorden: över, under, framför, bakom, mellan, bredvid, på och i.
Du kan, med lärares hjälp, muntligt samtala i diskussioner om lägesorden: över, under, framför, bakom, mellan, bredvid, på och i.
Du kan, själv muntligt samtala i diskussioner om lägesorden: över, under, framför, bakom, mellan, bredvid, på och i.

Mönster

Kunna fortsätta enkla geometriska mönster och själv kunna konstruera enkla mönster.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du är påväg att kunna använda olika matematiska begrepp. Du kan med hjälp och stöd utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du kan använda olika matematiska begrepp. Du kan utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Muntlig förmåga
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang.
Muntlig förmåga
Du kan föra enkla resonemang.
Mönster
Kunna fortsätta enkla geometriska mönster och själv kunna konstruera enkla mönster.
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp lösa uppgifter som handlar om geometriska mönster.
Du kan själv efter genomgång lösa uppgifter som handlar om geometriska mönster.
Du kan, med lärares hjälp, muntligt samtala i diskussioner om geometriska mönster.
Du kan, själv muntligt samtala i diskussioner om geometriska mönster.

Taluppfattning 0-5

Kunna visa förståelse för talen 0-5 och dess inbördes relation. Kunna se samband mellan antal, siffersymbol och talbild. kunna forma siffrorna 0-5.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du är påväg att kunna använda olika matematiska begrepp. Du kan med hjälp och stöd utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du kan använda olika matematiska begrepp. Du kan utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Muntlig förmåga
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang.
Muntlig förmåga
Du kan föra enkla resonemang.
talen 0-5
Visa förståelse för talen 0-5 och dess inbördes relation.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp lösa uppgifter som handlar om talen 0-5 och dess inbördes relation. Du visar till viss del förståelse för talområdet 0-5
Du kan själv efter genomgång lösa uppgifter som handlar om talen 0-5 och dess inbördes relation. Du visar förståelse för talområdet 0-5
Du kan, med lärares hjälp, muntligt samtala i diskussioner som rör talområdet 0-5.
Du kan, själv muntligt samtala i diskussioner som rör talområdet 0-5.
samband mellan antal, siffersymbol och talbild.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp lösa uppgifter som handlar om talen 0-5 och dess inbördes relation. Du visar till viss del förståelse för talområdet 0-5
Du kan själv efter genomgång lösa uppgifter som handlar om talen 0-5 och dess inbördes relation. Du visar förståelse för talområdet 0-5
Du kan, med lärares hjälp, muntligt samtala i diskussioner om talområdet 0-5.
Du kan, själv muntligt samtala i diskussioner om talområdet 0-5.
forma siffror 0-5
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp skriva siffrorna i talområdet 0-5
Du kan själv efter genomgång skriva siffrorna i talområdet 0-5