Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde i årskurs 6: Ekonomi

Skapad 2017-09-13 15:02 i Ramnerödsskolan Uddevalla
Arbetsområde ekonomi för skolår 4-6
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Varför finns det pengar? Hur gjorde man innan det fanns pengar? Vad betyder ränta, utbud och efterfrågan? Dessa frågor och många fler arbetar vi med i detta arbetsområde om ekonomi!

Innehåll

Vi arbetar med detta arbetsområde genom att:

* läsa text och diskutera dess innehåll. 

* se serien "Här kommer kungen" från urskola om ekonomi och samtala om dess innehåll. 

* samtala om ord och begrepp kopplade till ämnet. 

* redovisningsuppgift kopplat till temat. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Arbetsområde i årskurs 6: Ekonomi

På väg mot E
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Samhällssstrukturer och undersökning av dessa
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Du är osäker på vad skatt är.
Du kan förklara vad skatt är och hur den används.
Du kan förklara vad skatt är och hur den används. Du beskriver hur utbud och efterfrågan påverkar varandra.
Du kan förklara vad skatt är och hur den används. Du beskriver sambandet mellan utbud och efterfrågan och ger flera exempel. Du kan förklara begreppen inflation, högkonjunktur och lågkonjunktur och hur dessa hänger ihop.
Begrepp
 • Sh  E 6
Du känner till något/några ord som handlar om ekonomi men är osäker på deras betydelse.
Du vet vad ord som skatt, utbud och efterfrågan, inflation, pruta, ränta och valuta betyder och kan förklara dessa.
Du kan förklara begreppen skatt, utbud och efterfrågan, inflation, pruta, ränta och valuta och använder dessa på rätt sätt i olika sammanhang. Du använder ekonomiska begrepp i dina svar.
Du använder ekonomiska ord och begrepp på rätt sätt och använder orden i sitt rätta sammanhang. Du kan förklara dessa ord och kan se samband mellan vissa av dem.
Påverka beslut
 • Sh  E 6
Du kan ge exempel på hur man kan löneförhöja som barn och vuxen. Du kan ge något exempel på varför olika familjer kan ge olika eller ingen veckopeng.
Du kan ge flera exempel på vad man kan göra för att höja sin lön som vuxen. Du kan ge flera exempel på varför barn i samma ålder kan ha ingen eller olika veckopeng. Du kan ge exempel på varför olika arbetare får olika lön för samma uppgift.
Du kan ge flera exempel på hur man kan höja sin inkomst som barn och vuxen. Du kan ge flera exempel på varför olika familjer kan ge olika eller ingen veckopeng. Du kan ge flera exempel på varför olika arbetare kan få olika lön för samma uppgift inom och mellan olika länder och vad det kan leda till.
Undersöka samhällsfrågor
 • Sh  E 6
Du kan ge något exempel på varför vi har olika pengar i olika länder och varför inte 100kr är värt lika mycket i alla länder.
Du kan ge flera exempel på varför vi har olika valuta länder emellan och varför pengar värderas olika i olika länder.
Du kan ge flera exempel på varför vi har olika valuta i olika länder och varför man ibland byter ut sina sedlar och mynt. Du kan ge olika förklaringar till varför pengar är värda olika mycket länder emellan men också över tid.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 6
Du kan ge något exempel på fördel och nackdel med lägre eller högre skatt i Sverige. Du kan förklara varför vi nyligen bytt sedlar och mynt.
Du kan ge flera exempel på fördelar och nackdelar med högre/lägre skatt. Du kan ge något exempel på varför alla länder inte har samma skattenivå som Sverige. Du kan förklara varför vi nyligen bytt sedlar och mynt i Sverige.
Du kan ge flera exempel på fördelar och nackdelar med att beta högre/lägre skatt och vad dessa används till. Du kan ge något exempel på varför alla länder inte har samma skattenivå som Sverige och fördelar och nackdelar detta leder till i landet. Du ger förklaringar till varför vi har bytt sedlar och mynt och varför inte alla länder har samma valuta.
Människor och barns rättigheter
 • Sh  E 6
Du vet vad som menas med barnarbete men inte varför det är förbjudet.
Du kan förklara varför barnarbete är förbjudet i Sverige.
Du kan förklara varför barnarbete är förbjudet i Sverige men också varför det finns barnarbete i andra länder.
Du kan förklara varför barnarbete är förbjudet i Sverige men förekommer i andra länder. Du berättar också vad barnarbete kan leda till för konsekvenser för eleven men också för landet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: