👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering NO år 1 ht 2017

Skapad 2017-09-13 15:05 i Herrestadsskolan F-3 Uddevalla
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Naturvetenskaper har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområdet 

Vi arbetar med årstiderna och månaderna. Vi ser på film, diskuterar och går ut i skogen och undersöker. I skogen observerar vi olika arter, ser på förändringar från knopp till blad. Vi samlar material, dokumenterar och skriver faktatexter. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
    NO  1-3
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
    NO  1-3

Matriser

NO
NO år 1-3

Människan och naturen

Genom undervisningen i ämnet NO ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • NO   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Samband i naturen
Från knoppis, till grönt löv och till sist visset löv på marken.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. * Du vet vad en knoppis är och vad som händer med den.
* Du vet vad en knoppis är, vad som händer med den och vid vilka årstider det händer.
Årstiders påverkan på naturen
Temperatur, ljus.
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. * Du kan berätta om vad som händer med temperatur o ljus under höst och vår.
* Du kan berätta vad som händer med temperatur och ljus under höst och vår samt hur det påverkar växter.

Fältstudier och undersökningar

Genom undervisningen i ämnet NO ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • NO   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
Observera naturen
Några vanliga svampar samt dess delar.
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. * Du kan se svampens olika delar och veta vad delarna heter.
* Du kan se svampens olika delar och veta vad delarna heter samt kunna sortera in den i rätt familj utifrån en svampbok.