👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kombinera trä- och textilmaterial

Skapad 2017-09-13 15:21 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Du arbetar med att göra en låda. Tanken med arbetet är att du ska lära dig att följa arbetsinstruktioner, få grundläggande förståelse för konstruktionsinriktat arbete och använda din kreativitet till att göra lådan personlig med ett korsstygn.
Grundskola 7 Slöjd
Du arbetar med att göra en sammansatt träkonstruktion, tex låda som du broderar korsstygn på. Tanken med arbetet är att du ska lära dig att följa arbetsinstruktioner, få grundläggande förståelse för konstruktionsinriktat arbete och använda din kreativitet till att göra lådan personlig. Vi kommer lära oss centrumtappning (pluggar) som sammanfogning av lådan.

Innehåll

Mål med arbetet:

 • du ska ge ditt arbete ett personligt utseende
 • du ska med handledning kunna genomföra de arbetsmoment krävs för att tillverka ditt slöjdalster
 • du ska kunna följa instruktioner och hantera redskap och verktyg
 • du ska redovisa och reflektera över ditt arbete

Så här jobbar du:

 • Arbetsplanering och idéskissande
 • Instruktion av arbetsmoment
 • Personlig handledning
 • Elevens egna genomförande
 • Instruktion av reflektionsskrivning

Detta ska bedömas:

 • Hur du jobbar och löser uppgifter
 • Hur du använder verktyg och redskap
 • Hur du redovisar ditt arbete

Uppgifter

 • Korsstygn på trä

Matriser

Sl
Kombinera trä och textilmaterial

Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

Inte än...
E
C
A
Eleven kan formge och framställa föremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven arbetar inte med ett slöjdföremål
Eleven följer lärarens instruktioner steg för steg.
Eleven försöker själv eller med hjälp påverka arbetets utförande eller formgivning.
Eleven prövar eller uttrycker förslag på hur ett arbete kan utvecklas i relation till en förlaga eller beskrivning.
Eleven kan använda handverktyg och maskiner
Eleven visar inte kunskaper på hur slöjdutrustning ska användas.
I sitt slöjdarbete visar eleven grundläggande kunskap om användningsområde och säkerhetsaspekter gällande slöjdutrustning.
I sitt slöjdarbete visar eleven kunskaper i användande av slöjdutrustning.
Eleven visar kunskaper i användande av slöjdutrustning på ett sådant sätt att redskap, verktyg och metoder används och kombineras på ett lämpligt, säkert och ändamålseligt sätt.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven har inte arbetat med ett slöjdföremål
Eleven följer de exempel läraren använder, eller gör oreflekterat som någon kamrat.
Eleven tar utgångspunkt i erbjudet inspirationsmaterial och utvecklar idén vidare.
Eleven tar utgångspunkt i erbjudet inspirationsmaterial och söker själv upp kompletterande inspirationsmaterial eller källor.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion
Eleven redogör inte alls för några val, varken skriftliga eller muntliga
Eleven anger sällan i förväg vad som önskas och hur detta skall uppnås - ”det blir som det blir”.
Elever vet vad som eftersträvas och försöker utifrån det, eller genom värdering av det redan gjorda, komma närmare det önskade.
Eleven vet vad som eftersträvas och försöker utifrån det, eller genom värdering av det redan gjorda, komma närmare det önskade genom medvetet och strukturerat prövande.
Under arbetsprocessen kan eleven formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Eleven visar inget intresse av att driva arbetet framåt
När lärare har visat hur man gör säger eleven: ”Då ska jag alltså göra så här...”
Eleven föreslår ett sätt eller en åtgärd som därefter diskuteras mellan lärare och elev.
Eleven föreslår själv ett lämpligt sätt eller en åtgärd som har förutsättningar att fungera.

Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Inte än...
E
C
A
I sina omdömen om arbetsprocessen visar eleven på samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven visar inte kunskap om ord kopplade till språket i slöjden
Eleven använder vissa begrepp Till exempel hammare, tova, skiss, kopplade till material, tekniker eller arbetsprocessen.
Eleven använder riktiga begrepp kopplade till material, tekniker eller arbetsprocessen på ett sådant sätt att det bidrar till precisering.
Eleven använder ofta riktiga och relevanta begrepp för material, tekniker och arbetsprocessen.