👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik, rymden, åk 9 Ht 2017

Skapad 2017-09-13 15:24 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Rymden.... Hur stor är den egentligen? Hur kan vi veta att Big Bang startade för 13,8 miljarder år sedan?

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

I det här arbetsområdet ska vi arbeta med rymden. Vi ska bland annat lära oss om universums uppkomst, utveckling, utbredning och sammansättning. Några av begreppen som vi kommer att arbeta med är; Big bang, galax, solsystem, stjärna, planet, måne, asteroid, meteor, meteroit och komet.

De första lektionerna ska ägnas åt att studera läroplanen i fysik. Vilka punkter i det centrala innehållet kan kopplas till detta arbetsområde? Vi ska studera det centrala innehållet, välja ut lämpliga punkter och diskutera hur och varför dessa punkterna är aktuella. Ur dessa punkter ska vi utveckla frågor vilka ska ligga till grund för den text som ni ska skriva om rymden (se classroom för instruktioner).

Du lär dig att använda för arbetsområdet aktuella begrepp samt ett naturvetenskapligt språk när du skriver texten om rymden. Du lär dig att söka fakta, granska fakta, vara källkritisk samt att sammanställa en lagom stor text.

Mål

Följande punkter i det centrala innehållet koncentrerar vi oss på i detta arbetsområde:

 1. Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar
 2. Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling
 3. Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa
 4. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
 5. Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik

Arbetssätt

 • planering av arbetsområdet
 • muntliga genomgångar och diskussioner
 • faktabearbetning och textsammanställning

Redovisningsform

 • diskussioner
 • inlämningsuppgift

Bedömning

Jag bedömer din arbetsprestation på varje lektion. Det jag tittar på är:

 • om du bidrar till att föra diskussionen framåt på lektioner genom frågor och resonemang
 • din förmåga att vara källkritisk, sammanställa en lagom lång text med relevant innehåll för arbetsområdet i vilken du använder relevanta begrepp osv

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift rymden

Matriser

Fy
Rymden - Fysik HT16

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Söka information, skriva texter
Eleven kan använda sökt information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda sökt information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda sökt information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammahanget.
Ämneskunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen.
Begrepp
Eleven visar sina fysikaliska genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven visar sina fysikaliska kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven visar sina fysikaliska kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Källor
Eleven använder sig av några få källor.
Eleven använder sig av flera källor och källor av olika slag.
Eleven använder sig av många källor och källor av olika slag.
Diskussion
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.