👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1 Lönnbergsskolan

Skapad 2017-09-13 15:31 i Lönnbergsskolan Nordanstig
Vi kommer under läsåret att sjunga alfabetssånger. Musiken kommer även att knyta an till klassens tema-arbeten.
Grundskola 1 Musik
Vi sjunger, dansar och leker tillsammans med musik.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i musik ska ge eleverna tillfälle att

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

Centralt innehåll

Konkreta mål för eleven

Du ska

 • känna till begreppen rytm och takt
 • medverka i olika rörelsesånger
 • lära dig sjunga några sånger ur den svenska barnvisetraditionen

Arbetssätt

Du kommer att

 • sjunga sånger ur den svenska barnvisetraditionen
 • deltaga i rörelselekar till musik
 • tillsammans med lärare och övriga klasskamrater klappa, spela och sjunga olika rytmer.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • skapa och framföra musik i form av t.ex. unison sång och kanon.
 • använda några musikaliska begrepp.
 • kunna några sånger
 • kunna delta och sjunga sånger med rörelser och olika rytmer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3