👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse åk 6, bygger på Zick Zack Läsrummet

Skapad 2017-09-13 15:33 i Stureskolan Hedemora
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Arbetet syftar till att ge grundläggande läsförståelse genom att använda olika strategier samt förmågan att tolka budskap i olika verk.

Innehåll

Lgr 11

 

Arbetets innehåll:

Vi kommer att arbeta med olika typer av texter - skönlitterära, berättelser, brev, instruktioner, faktatexter och mycket annat.

Det här ska du kunna:

 • använda olika strategier för att förstå en text som du läser
 • göra enkla sammanfattningar av en text
 • tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk utifrån egna erfarenheter.
 • kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget

 

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att använda olika strategier för att förstå en text
 • din förmåga att tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk utifrån egna erfarenheter
 • din förmåga att kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget
 • din förmåga att göra enkla sammanfattningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse åk 6

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

E
C
A
Läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.