👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och Hem & konsumentkunskap

Skapad 2017-09-13 15:34 i Sannarps gymnasiesärskola Halmstad
Gymnasiesärskola Hälsa Hem- och konsumentkunskap
Planering för det ämnesöverskridande arbetet mellan kurserna Hälsa I & II samt Hem och konsumentkunskap I för HVO.

Innehåll

Planering med punkter från läroplanerna för den första delen av hälsa och hem & konsumentkunskap för HVO. Perioden som först avses är sommarlovet fram till höstlovet 2017. Fokus kommer ligga på kosten och kostens påverkan på hälsan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av hälsa och välbefinnande samt ett hälsofrämjande synsätt på hälsa. Folkhälsopolitiska mål. Samhällets mål för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, till exempel goda livsvillkor, livsmiljö och levnadsvanor.
  Has  -
 • Hälsorelaterade levnadsvanor.
  Has  -
 • Kost och hälsa. Kostens och måltidens betydelse för hälsa och välbefinnande.
  Has  -
 • Fysisk aktivitet och hälsa. Betydelsen av fysisk aktivitet och vila för människors hälsa. Sömn och hälsa.
  Has  -
 • Sociala relationer och dess betydelse för hälsa och välbefinnande.
  Has  -
 • Hälsofrämjande aktiviteter för olika åldrar, till exempel promenader, lekar och naturupplevelser.
  Has  -
 • Innebörden av hälsa och välbefinnande och ett hälsofrämjande synsätt på hälsa.
  Has  -
 • Människans livsvillkor och levnadsvanor samt hur de påverkar hälsan, till exempel kost, fysisk aktivitet och sociala relationer. Olika faktorer som påverkar människors hälsa och livskvalitet i olika åldrar.
  Has  -
 • Hälsofrämjande aktiviteter för olika åldrar, till exempel promenader, trädgårdsarbete och lek.
  Has  -
 • Matlagning och bakning samt olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Heo  -
 • Hur man följer en instruktion eller ett recept samt gör anpassningar av sådana, till exempel att byta ut en ingrediens eller anpassa mängden.
  Heo  -
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning samt hur de kan användas på ett funktionellt och säkert sätt.
  Heo  -
 • Förvaring samt hantering av hushållets varor och produkter.
  Heo  -
 • Hur man kan hushålla med livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Heo  -
 • Matens betydelse för hälsan.
  Heo  -
 • Hur man kan arrangera måltider samt måltidens betydelse för gemenskap och kultur.
  Heo  -
 • Hygien samt rengöring av bostaden.
  Heo  -
 • Tvätt och skötsel av kläder.
  Heo  -
 • Värdering och jämförelser av produkter och varor utifrån perspektiven hälsa, ekonomi samt hållbar utveckling.
  Heo  -