👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

v38-40

Skapad 2017-09-13 15:36 i Värby förskola Svedala
Förskola
Undervisningsmall Värby och Hattstugans förskola

Innehåll

 

PLANERING FÖR VECKA:   38-40     GRUPP: Fisken

 

 
MÅNDAG:

Lektion 1

MÅL/ INNEHÅLL: (Värdegrund)
METOD: Vi tar fram påsen med barnens foton i och varje barn får sätta upp sitt foto över sitt namn på whiteboardtavlan. Vi sjunger även vår namnsång där vi skickar runt trumman.
SYFTE: Stärka barnens jag-känsla samt visa på att vi alla är en i en grupp och värdefulla.
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion2

 MÅL/ INNEHÅLL: Uppleva begreppen stor och liten på ett konkret vis med flera olika sinnen (matematik)
METOD:  Vi använder oss av sorteringsnallar (stor och liten). Instruktion: Lägg den lilla nallen i skålen, lägg den stora nallen i skålen o.s.sv.
SYFTE: Skapa konkreta tillfällen för att barnen ska få en uppfattning om stor och liten.
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion3

MÅL/ INNEHÅLL: Följa en saga med hjälp av bilder samt prata om "liten" ,"stor" (Språk/matematik)
METOD:  Vi läser sagan om den lilla gumman med hjälp av flano, tittar på bilder och pratar om lilla pallen, katten m.m.
SYFTE: Att hålla koncentration samt få en förkunskap för begreppen i sagan.
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

ONSDAG:

Lektion1

MÅL/ INNEHÅLL: Få en förståelse för stophanden samt dela med sig. (värdegrund)
METOD:  Vi visar stophanden och pratar om när man använder den och varför. Vi delar med oss genom att skicka ett föremål till kompisen bredvid t ex en boll, gosedjur.
SYFTE: Skapa förutsättningar samt förståelse för stophanden. Visa på vikten med att dela med sig till sina kompisar
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:
 

lektion2

 MÅL/ INNEHÅLL: Uppleva rytm, skapa rytm till sång. (Rytmik/Språk)
METOD:  Vi använder våra rytmikägg och upplever rytmen tillsammans till sånger barnen väljer ur sånglådan. Vi tränar på att lyssna till början och på när vi slutar spela.
SYFTE: Prova på rytm och musik som en uttrycksform. Lära sig orden i sångerna.
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

lektion3

MÅL/ INNEHÅLL: (Språk/logik/matematik)
METOD:  Vi skapar en vardagslåda där vi tar fram olika ting där barnen får berätta vad det är samt när och hur man använder dessa.
SYFTE:  Skapa förutsättningar för att barnen ska förstå kopplingen mellan ett ting och en handling t ex skor/stövlar-gå ut, tallrik/glas/bestick-äta mat.
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

TORSDAG:

lektion1

MÅL/ INNEHÅLL: Uppleva naturen med våra sinnen, Matematik, Värdegrund, Språk
METOD: Plocka löv i våra hinkar ute i naturen, hälla ut dem. Känna på vikten om hinken är tung-lätt. Detta sker i en lek tillsammans med barnen. Visar hinken och löven på samlingen inne först. Fiskarna och grodorna har samling inne på Svalan. Vi sjunger våra namn med arm och klapprörelser. Går igenom det vi ska göra ute, teckna dem (hink-löv)
SYFTE: Ge barnen en sinnesupplevelse där vi använder naturens material konkret, som hjälp inför vidareutveckling av begreppet, tung, lätt. ge barnen en gemensam upplevelse där vi stärker jag och vi-känslan när vi leker och utforskar tillsammans.
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2

Hitta våra utekläder och ta på sig

Lektion3

genomföra insamling av löv tillsammans med barnen. Hälla ut en hink och se hur stor lövhögen blir.

V.39Samma som ovan, lägger till att vi ska jämföra med en mindre hink och lägga över innehållet från hinken i den mindre hinken.

V.40 samma som v.39 men nu tar vi även en riktigt stor hink och lägger över det som är i den minsta hinken.

Härigenom får barnen se det konkret hur volymen ändras beroende på hinkens storlek.