👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - NTA lådan, Förändringar år 3

Skapad 2017-09-13 15:41 i Nygårdskolan Borlänge
NO - NTA lådan, Förändringar år 3
Grundskola 1 – 3 Kemi NO (år 1-3)

Du kommer att få jobba med NTA-lådan förändringar och göra olika uppdrag som har med vattnets olika former att göra samt övergångarna mellan de olika formerna. Du får även arbeta med att göra olika lösningar och blandningar och hur man kan separara dem.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din begreppsliga, procedur, kommunikativa, analytiska och metakognitiva förmåga genom att:

 •  kunna berätta något om vattnets olika former, fast, flytande och gas
 •  kunna berätta vad som händer vid vattnets övergångar mellan de olika formerna
 •  kunna ge exempel på enkla lösningar och blandningar
 •  kunna dokumentera dina undersökningar med text och bild

Hur ska vi lära oss detta?

Undervisning

Du kommer att få:

 •  samtala om dina resultat
 •  se på film
 • göra förutsägelser och enkla undersökningar
 • arbeta i par eller i grupp
 • dokumentera undersökningar med text och bild
 • lärarledda lektioner
 • läsa enkla faktatexter

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att: kunna använda olika begrepp inom arbetsområdet. kunna genomföra undersökningar kunna samtala om dina undersökningar kunna dokumentera dina resultat

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • arbeta med uppgifter från NTA lådan och annat material
 • samtala och diskutera dina resultat i gruppen
 • dokumentera dina resultat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Ke
Förändringar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp (Begreppslig förmåga)
Du kan med stöd av lärare förklara vad några begrepp betyder
Du kan de flesta begreppen inom området.
Du kan de flesta begreppen inom området och kan sätta in dem i ett sammanhang.
Samtala (Kommunicera)
Du deltar i samtal utifrån frågor från lärare
Du deltar i gruppdiskussioner
Du deltar i samtal och uttrycker egna åsikter
Dokumentation ( Metagognitiv och Analytisk
Du kan med stöd av lärare dokumentera med ord och bild
Du kan dokumentera med bild och meningar
Du kan dokumentera med egen text
Undersökningar (Procedur)
Du kan med stöd av lärare genomföra undersökningar.
Du kan tillsammans med en kamrat genomföra undersökningar.
Du kan själv sortera informationen och genomföra undersökningen.