👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, årskurs 2

Skapad 2017-09-13 15:44 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 1 – 3 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. - Läroplanen för grundskola förskoleklass och fritidshemmet, 2011

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Målet med undervisningen är att du ska bli säkrare på att förstå vad någon säger på enkel engelska och att du ska kunna uttrycka dig muntligt på ett enkelt sätt. Du kommer också bli säkrare på att läsa och skriva en enkel text.

  

SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer arbeta med vårt digitala läromedel "Learn English" där du kommer lära dig ord och fraser kring områdena skola, aktiviteter, klädesplagg, kroppen, maträtter, hemmet och leksaker. Du kommer också arbeta med uppgifter kopplade till dessa områden. Vi kommer titta på avsnitt ur programmet "Pick a colour" med efterföljande arbeten återkommande under läsåret. Du kommer få möjlighet att arbeta på iPad med appen FunEnglish. Du kommer också läsa olika texter, skriva enkla texter samt sjunga sånger på engelska.

  

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • förstå enkla ord och instruktioner vid tydligt talad engelska
 • använda enkla ord och meningar muntligt
 • ställa och besvara inövade enkla frågor i bekanta situationer
 • använda inövade ord och fraser
 • läsa och förstå bekanta ord
 • skriva enkla meningar

Bedömningen kommer ske kontinuerligt under läsåret och främst med fokus på din språkutveckling där du kommer göra självskattning och få återkoppling från mig. 

 

Hur säger jag det på engelska? Vad betyder det där? Vad står det där? 

Under läsåret kommer du utveckla ditt ordförråd och kunskaper i engelska genom att delta i enkla dialoger, lyssna på engelskt tal samt läsa och skriva enkla texter på engelska. Vi kommer även sjunga sånger, lära oss ramsor och se avsnitt från programmet "Pick a colour". 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Udd/HH Engelska 1-3

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du skriver av enkla ord.
Du skriver enkla ord och meningar.
Du skriver enkla ord och meningar på egen hand.
Tala
* formulera sig och kommunicera i tal
Du härmar enkla engelska ord, sånger och ramsor.
Du använder enkla, vardagliga ord och fraser inom välbekanta områden.
Du använder välbekanta ord och fraser i meningar och svarar på frågor.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du läser enkla ord med bild som stöd.
Du läser och visar att du förstår enkla ord och meningar.
Du läser och visar att du förstår det mesta av innehållet i enkla texter.
Lyssna och förstå
* förstå och tolka innehållet i talad engelska
Du lyssnar och visar att du förstår enkla ord och instruktioner i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår enkla, vardagliga ord och fraser i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår vardagliga fraser och enkla beskrivningar i tydligt talad engelska.
Kännedom om språkområde/realia
* reflektera över livs-villkor, samhälls- frågor och kulturella företeelser
Du kan ge exempel på något engelskspråkigt land
Du känner till något om vardagslivet i ett engelskspråkigt land.
Du kan berätta om någon högtid eller tradition i ett engelskspråkigt land