Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens början till människans tidigaste historia.

Skapad 2017-09-13 15:47 i Nygårdskolan Borlänge
Detta är ett arbete om jordens början till människans tidigaste historia.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Hur bildades jorden och livet på jorden? Vi läser om jordens födelse- Big Bang, de spännande urtidsdjuren och de första människornas uppkomst och tidiga historia.

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanerna.

Genom undervisningen i de samhällsorienterade ämnena ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Övergripande mål och riktlinjer

Centralt innehåll

Arbetet är baserat på följande centrala innehåll från kursplanerna.

SO

Kunskapskrav

Målen med arbetet är baserade på följande kunskapskrav i kursplanerna:

Dina mål i SO

 • Du kan berätta om Big Bang och jordens uppkomst.
 • Du kan berätta om hur det kan finnas liv på jorden.
 • Du kan berätta om några av urtidens djur. 
 • Du kan beskriva den första människans utveckling och hur de levde.
 • Du vet ungefär för hur länge sedan jorden och människorna bildades.

Undervisning

Detta tränar vi genom att:

 • läsa böcker
 • skriva och rita
 • diskutera
 • titta på film

Bedömning

Detta bedömer du och jag

 • Din förmåga att berätta om Big Bang och jordens uppkomst.
 • Din förmåga att berätta om hur livet började och utvecklades på jorden.
 • Din förmåga att berätta om några av urtidens djur.
 • Din förmåga att beskriva den första människans utveckling och hur de levde.
 • Att du vet ungefär för hur länge sedan jorden och människorna bildades.

Matriser som kommer att användas:

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: