👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens försvunna skatter- Skatten på kokosön

Skapad 2017-09-13 15:49 i Björndammens skola F-6 Partille
Här är Björndammens skolans mall
Grundskola 4 – 6 Bild Biologi Geografi Svenska
Enligt legenderna och berättelserna så finns skatterna därute och bara väntar på att bli upptäckta av dig. Det här temat är till för er modiga skattjägare som törs ge er ut på farliga äventyr i sökandet efter jordens försvunna skatter. Under vecka 38-40 kommer du att arbeta med skatten på Kokosön.

Innehåll

 

Målet med undervisningen

Målet är att eleverna skall få utveckla de fem största förmågorna i läroplanen:

Analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, begreppslig förmåga och procedurförmåga.

Vi kommer att arbeta tematiskt och därmed synliggör vi att ämnena går in i varandra.

 

Syfte - varför läser vi detta? 

 

 • Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
 • Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll - vad läser vi?

Vi kommer att lära oss:

 • Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi 4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

           

 • Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv 4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.                                                                                                                                                                                 

 

Hur kommer vi arbeta?

Vi kommer att arbeta på olika sätt. Du kommer att få lyssna, berätta, skriva, argumentera, läsa, måla och få visuella intryck.  

Bedömning - vilka förmågor ska bedömas och hur?

Du kommer att bli bedömd genom:

 • din delaktighet under genomgångarna samt diskussionerna.
 • hur du kan redogöra för hajens livscykel.
 • hur du kan redogöra människans påverkan i havet. 
 • hur du kan framställa en skönlitterär text med fokus på struktur och form.
 • hur du kan förklara hur en vulkan uppstår och hur jordens platteknotik är konstruerad. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6