👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

nttk åk7 (del 1)

Skapad 2017-09-13 15:52 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola F
Matrisen visar tema som vi jobbar med tills ungefär jul, kanske lite längre. Temaföljden kan ändras, om arbetsmaterialet inte räcker till alla 7:or samtidigt. Jag försöker få in ett tillfälle hos Komtek (bekom Staffansgymnasiet) där vi håller på med teknik en förmiddag respektive eftermiddag.

Innehåll

 

Jag

->

->

->

-          Vad är teknik?

 

…kan skriva några meningar om begreppen på sidan VII (nere)

<-

<-

-          Verktygslådan

…kan beskriva vad verktygen heter och vilka användningsmöjligheter det finns

…kan beskriva användningsmöjligheter för nästan alla verktyg i verktygslådan

<-

-          Säkerhet

 

…springer inte omkring med verktyg eller annat utan är fullständigt medveten om faran som kan uppstå.

<-

<-

-          Musfällan

…kan sätta ihop en musfälla och jag skriver en rapport om hur en musfälla sätts ihop

…använder mig av korrekta begrepp (t ex namn på verktyg). Jag skriver även om säkerheten när man sätter ihop fällan. Man rapport är lätt att förstå.

<-

 

-          Lampan

…sätter ihop en lampa enligt beskrivning så att den kan användas för att t ex sända morsetecken. Jag skriver även en rapport om hur det gick till.

…skriver även om eventuella problem som kan ställer till.

 

… ritar ett elektrisk schema och använder mig av korrekta symboler.

…läser i en fysikbok om elektrisk ström och jag citerar några fakta i min rapport. Jag skriver ner källhänvisningar

-          Vi skickar meddelanden

 

…jobbar med frågorna som tillhör kapitlet (sid 7, 12 och 19)

…jobbar även med frågorna ”Kan du?” på sidan 20

…jobbade även med frågorna ”Fundera mera” på sidan 20

-          Morse

…skriver ett meddelande på morsespråket.

…skickar och tar emot ett meddelande

<-

<-

-          Lödövning

…utför lödövningen och visar upp resultatet för läraren.

…skriver en rapport om lödningen.

…ser till att min lödning är korrekt utförd enligt beskrivning

Min rapport beskriver problem och faror som kan uppstå.

<-

-          De enkla Maskinerna (25-37)

 

…jobbar med frågor i undervisningsboken (sid 29 och 36)

…jobbar även med frågorna ”Kan du?”, sid 38

…jobbar med Fundera mera (uppgift 2), sid 38. Du får hjälp med bilden på sid 155.

-          Länkarm

…monterar minst en fungerande ”vindrutetorkare” samt skriver en rapport om hur man går till väga.

…monterar två olika fungerande ”vindrutetorkare”.

…jobbar med ”fundera mera” uppgift 3, sid 38.

-          Påsfabriken

…producerar en påse enligt beskrivningen

…tittar på filmen om ”löpande bandet” samt är med på ”påsfabriken”.

…skriver anteckningar om vad vi kommer fram till.

…skriver några meningar om fördelarna med det löpande bandet utifrån våra praktiska experiment.

<-

-          Teknikens historia

…tittar närmare om någon intressant uppfinning och skriver en text om den.

…gör även en tidslinje med några intressanta uppfinningar och skriver några meningar om uppfinningarna

<-

-          Kinesiska bron

…klurar ut hur den kinesiska bron fungerar

…jobbar med frågor på sid 103

…skriver om några broar i Söderhamn utifrån texten (sid 99 – 103)