Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi/Fysik åk 7

Skapad 2017-09-13 15:59 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundläggande kemi. Kemi förr och nu, atombegreppet, atomens delar, ämnens egenskaper, faser och fasövergångar, planera, genomföra och utvärdera en undersökning, dokumentera en undersökning, separationsmetoder.
Grundskola 7 Fysik Kemi
I arbetsområdet "Grundläggande kemi" kommer du att få verktyg för dina fortsatta studier i de naturvetenskapliga ämnena.

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer i

 

 Under detta första kemi/Fysik arbetsområde på högstadiet ska vi arbeta mot några av läroplanens mål, se nedan.

 

Syftet med kemiämnet

Genom undervisningen i ämnet kemi ska du utveckla din förmåga att... se nedan vad läroplanen säger.

Centralt innehåll för kemi

Se nedan vilka punker vi kommer att arbeta med.

Innehåll

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta med

 • Vad är kemi och kemins historia
 • Kemisalen och dess speciella säkerhetsregler
 • Namn på den utrustning vi använder i kemisalen
 • Atomen och några av dess delar. Känna till Periodiska systemet
 • Vad som menas med grundämne, kemisk förening och molekyl
 • Kemiska beteckningar på ett antal atomer och molekyler
 • Hur man genomför en laboration
 • Hur man redovisar en laboration genom att skriva en laborationsrapport
 • Ämnens egenskaper
 • Ämnens olika faser
 • Fasövergångar
 • Separationsmetoder
 • Blandningar och rena ämnen

Arbetssätt

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, laborationer och demonstrationer. Och se vissa filmer.
Du kommer att anteckna, jobba med instuderingsuppgifter, göra tabeller och diagram. Vi arbetar i Kemiboken från sid 4 till 27.

 V34 Vad är kemi?, olika ämnen har olika egenskaper. Labb Egenskaper

V35 Olika former. Fast,Flytande,Gasform

V36: atom, fast,flytand gasform. Labb Tenn

V37: Densitet metaller, metallers historia. Labb Densitet

V38: labbteknik, labbrapport: Blandningar. Labb Löslighet (labbrapport)

V39: Separationmetoder. Labb Separera ämnen

V40/V41 : Repetition/Prov 

 

 

 

Bedömningsformer

Efter arbetsområdet kommer vi att ha ett prov.
Du kommer även bli bedömd utifrån vad du visar på lektionerna. 
Du kommer också att bli bedömd på din förmåga att dokumentera dina laborationer.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: