👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter i närmiljön

Skapad 2017-09-13 16:02 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att besöka skogen vid flera tillfällen för att utforska vilka träd, växter och djur som finns i vår närmiljö. Du kommer tillsammans med några kompisar få välja ett träd som ni ska följa under hela året för att se vad som händer under de olika årstiderna. Vi kommer att ta reda på hur djur och växter sorteras, grupperas och artbestäms. Vi kommer tala om och ge exempel på livscykler hos några djur och växter. Vi kommer också att lära oss vad en näringskedja är.

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

- gå ut i närområdet och leta träd som är vanliga just här och ta reda på vad de heter
- studera småkryp på nära håll
- gå igenom hur man kan artbestämma smådjur som finns i vårat närområde
- göra olika sorteringsövningar
- leta efter likheter/olikheter mellan olika djur/växter
- läsa faktatexter om djur som finns i vår närmiljö
- jobba med näringskedjor

 

Vad ska du lära dig?

Du ska utveckla din förmåga att:
- beskriva enkla samband i naturen nära dig
- berätta hur naturen ändras under olika årstider
- sortera djur och växter efter olika egenskaper
- beskriva enkla näringskedjor

 

Detta kommer att bedömas:

Du ska kunna namnge några djur och växter i vår närmiljö.
Du ska kunna beskriva enkla samband i naturen.
Du ska kunna berätta hur naturen ändras under olika årstider.
Du ska kunna sortera djur och växter efter olika egenskaper.

Du ska kunna ge exempel på livscykler hos någon/några djur eller växter.
Du ska kunna beskriva enkla näringskedjor.

 

Du kommer få visa dina kunskaper i en gruppdiskussion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3