Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna, Rörö skola

Skapad 2017-09-13 16:27 i Rörö skola Öckerö
Världsreligionerna: Islam, Judendom, Hinduism, Buddism och Kristendom.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
De fem världsreligionerna.

Innehåll

Planering för arbetsområdet Världsreligionerna.

Under några veckor på höstterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet Världsreligionerna - Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism och Buddism i ämnet religionskunskap.

Vi kommer att se filmer och ha diskussioner och samtal kring religionerna. Vi kommer att söka likheter och skillnader. Vi kommer också att lära oss hur de uppstod, om betydelsefulla personer inom religionerna. Om deras kyrkorum, levnadsregler och högtider.

Vi kommer att få besök av en pedagog från Bibeläventyret vid två tillfällen, som kommer att berätta och låta eleverna dramatisera några berättelser från Gamla Testamentet.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma elevernas kunskaper bl a genom :

 

- deras delaktighet i diskussioner och samtal

- egna arbeten och presentation av dessa

- resultatet av skriftligt prov

 

Arbetssätt

 • Diskutera likheter och skillnader mellan religioner
 • Titta på filmer om levnadssätt
 • Faktasökning i olika läromedel och källor
 • Göra egna faktaböcker och redovisa dessa för klassen
 • Göra dramatiseringar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Re
Världsreligionerna årskurs 6

F
E
C
A
Samband och skillnader mellan religionerna.
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Nivå för E ej ännu uppnådd
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Du visar detta genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Du visar detta genom att föra utvecklande resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Du visar detta genom att föra välutvecklande resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Resonemang om livsfrågor i de olika världsreligionerna
 • Re  4-6
Nivå för E ej ännu uppnådd
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor
Etik och moral
 • Re  4-6
Nivå för E ej ännu uppnådd
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Kristna högtider och traditioner.
 • Re  4-6
Nivå för E ej ännu uppnådd
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och gör enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och gör utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och gör välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Informationssökande och källkritik
 • Re
Nivå för E ej ännu uppnådd
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder så olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder så olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder så olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: