👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

åk7 (del2)

Skapad 2017-09-13 16:29 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 Teknik
Matrisen visar tema som vi jobbar med efter jul. Temaföljden kan ändras, om arbetsmaterialet inte räcker till alla 7:or samtidigt. Jag försöker få in ett tillfälle hos Komtek (bekom Staffansgymnasiet) där vi håller på med teknik en förmiddag respektive eftermiddag.

Innehåll

Vi jobbar med praktiska och teoretiska uppgifter. Vi använder oss av bl. a. undervisningsboken "teknik direkt". Många praktiska övningar utförs i grupp, mest två och två. Uppgifterna till högre nivåer än nivå E ska lämnas in individuellt.

Se bifogad matris

Matriser

Tk
Kopia av nttk åk7 (del 1)

Teknik

rest
E
mot C
mot A
Verktygslådan
uppgiften till nivå E inte påbörjad eller är inte färdigställd.
Jag kan beskriva många av våra verktyg, vad verktygen heter och till vilken användning verktyget behövs. Jag kan mäta med stållinjal och skjutmått.
Jag kan beskriva nästan alla verktyg.
<-
Morsespråket
uppgiften till nivå E inte påbörjad eller är inte färdigställd.
jag konstruerar en anordning för att sända morsekod med ljus.
Jag skriver ett meddelande på morsespråket samt skickar och tar emot ett meddelande
<-
Påsfabriken och det löpande bandet
uppgiften till nivå E inte påbörjad eller är inte färdigställd.
Jag producerar en påse enligt instruktion.
Jag formulerar fördelen med löpande bandet i samband med våran "påsfabrik".
<-
Enkla maskiner
uppgiften till nivå E inte påbörjad eller är inte färdigställd.
Jag läste texten om enkla maskiner och jobbade med frågorna på sidorna 29 och 36.
Jag jobbade med frågorna på sidan 38 ("Kan du") och skrev även källhänvisningar till svaren.
Jag forskade på egen hand efter en anordning som omvandlar en fram- och bakåtrörelse till en roterande rörelse. Jag jobbade helt på egen hand och skrev en beskrivande text eller ritade bilder med förklarande text.
Länkarm / vindrutetorkare
uppgiften till nivå E inte påbörjad eller är inte färdigställd.
Jag konstruerade en "vindrutetorkare" samt skrev en rapport om konstruktionen.
Jag konstruerade två olika vindrutetorkare.
<-
högtalare
uppgiften till nivå E inte påbörjad eller är inte färdigställd.
Vi (två-och-två)konstruerade en högtalare och skrev (var och en) en rapport om konstruktionen
Min rapport är utförligt och nämner även problem som uppstod vid konstruktionen.
Jag skrev om den fysikaliska bakgrunden, t ex med hjälp av en ritning där det framgår hur anordningen fungerar.
el motor
uppgiften till nivå E inte påbörjad eller är inte färdigställd.
Vi (två-och-två)konstruerade en elmotor och jag (var och en alltså) skrev en rapport om konstruktionen
Min rapport är utförligt och nämner även problem som uppstod vid konstruktionen.
Jag kollade i en fysikbok för att få en förklaring på hur en el-motor fungerar, t ex med ritningar med förklarade meningar.
kinesiska bron
uppgiften till nivå E inte påbörjad eller är inte färdigställd.
gruppuppgift: Vi konstruerar en bro med hjälp av träpinnar
<-
<-
Internet
uppgiften till nivå E inte påbörjad eller är inte färdigställd.
gruppuppgift: Vi gjorde några övningar i klassrummet som simulerar det fysiska lagret på internet.
<-
<-
Elektronik
uppgiften till nivå E inte påbörjad eller är inte färdigställd.
Jag jobbade med ljusdioder och resistorer. Jag gjorde minst en laboration med rapportskrivning
<-
<-