👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Motorik Ht 2017

Skapad 2017-09-13 16:48 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola F Motorik

Innehåll

 

Syfte:

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet motorik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,

 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,

 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och

 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

 

 

Centralt innehåll:

 

 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.

 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.

 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.

 

 

 

Mål – vad ska jag lära mig?

 

 • Du ska använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.

 • Du ska utföra rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.

 • Du ska genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.

 • Du ska delta i att kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.

 

 

 

Undervisning – vad ska vi göra för att nå målen?

 

 • Skolan arbetar utifrån elevernas förutsättningar och individanpassar uppgifter med utgångspunkt av uppgiftens syfte och utifrån de grundläggande och fördjupade kunskapsnivåerna.

 • Skolan ska erbjuda aktiviteter där eleven ges möjlighet att använda sin fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både in- och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser. Detta får eleverna möjlighet att göra genom dagliga morgonpromenader i skogen, då eleverna tränar på att gå på ojämnt underlag och hålla balansen. I sina bänkarbeten ska eleverna ges utmaningar som främjar deras finmotorik.

 • Under idrottslektionerna erbjuds olika former av motoriska övningar, som bl.a. skridskor, hinderbanor, bollövningar, lekar och dans.

 • Under badlektionerna erbjuds vattenrörelse och några av eleverna erbjuds simundervisning av utbildad personal.

 • Skolan uppmuntrar eleverna till att kommunicera om sambandet mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien. Detta genom att vi informerar när och hur eleverna ska sköta sin hygien och förklara varför t.ex. idrottskläder ska användas.

   

  Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar)

 

Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus. Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll. Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter. Dessutom deltar eleven i olika former av vattenaktiviteter. Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador. Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien. Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.

 

Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler. Eleven deltar i kommunikation om hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus. Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

 

Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar)

 

Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser. Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll. Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler. Dessutom genomför eleven olika former av vattenaktiviteter och förflyttar sig i vatten. Eleven kan kommunicera om och beskriva betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga skador. Eleven beskriver också några samband mellan fysiska aktiviteter, kroppsuppfattning och självbild. Dessutom kommunicerar eleven om och beskriver samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien. Eleven använder kunskaperna i olika situationer.

 

Eleven kan genomföra varierade utomhusaktiviteter och anpassar sig då efter olika förhållanden och följer allemansrättens regler. Eleven kommunicerar om och ger exempel på hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus. Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

 

 

 

 

 

 

·  Planering idrott ht 2017

 

 • V.35–38                Lekar
 • V.39–42                Motorikbana
 • V.43–46                Bollspel
 • V.47–49                Stafett/lek
 • V.50–51                Ringdans 

 

 

Matriser

MOT
Mölndals stad - Motorik (träningsskolan)

Genom undervisningen inom ämnesområdet motorik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för grundläggande och fördjupade kunskaper i slutet av åk 9. (Efter elevens förutsättningar)
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
Dessutom deltar eleven i olika former av vattenaktiviteter.
Dessutom genomför eleven olika former av vattenaktiviteter och förflyttar sig i vatten.
Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
Eleven kan kommunicera om och beskriva betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga skador.
...
Eleven beskriver också några samband mellan fysiska aktiviteter, kroppsuppfattning och självbild.
Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Dessutom kommunicerar eleven om och beskriver samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
Eleven använder kunskaperna i olika situationer.
Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra varierade utomhusaktiviteter och anpassar sig då efter olika förhållanden och följer allemansrättens regler.
Eleven deltar i kommunikation om hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Eleven kommunicerar om och ger exempel på hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.